Naše expedície

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2024
Kolotoč každoročných príprav na nové expedičné dobrodružstvo pod názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko" bude mať v roku 2024 už svoje dvadsiate druhé pokračovanie :-) Začíname netradične koncom júna, hneď po oficiálnom ukončení školského roka a prevzatí vysvedčenia, konkrétne 29. júna (sobota) a končíme 7.júla (nedeľa), Samozrejme tentoraz v roku 2024.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2023
Kolotoč každoročných príprav na nové expedičné dobrodružstvo pod názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko" bude mať v roku 2023 už svoju dvadsiatu prvú reprízu :-) Začíname tradične začiatkom júla, hneď po oficiálnom ukončení školského roka a prevzatí vysvedčenia, konkrétne 1. júla (sobota) a končíme 9.júla (nedeľa), Samozrejme tentoraz v roku 2023.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2022
Kolotoč každoročných príprav na nové expedičné dobrodružstvo pod názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko" bude mať v roku 2022 už svoju jubilejnú dvadsiatu reprízu :-) Začíname netradične začiatkom júla, hneď po oficiálnom ukončení školského roka a prevzatí vysvedčenia, konkrétne v noci 1. júla (piatok) a končíme 9.júla (sobota), Samozrejme tentoraz v roku 2022.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2021
Kolotoč každoročných príprav na nové expedičné dobrodružstvo pod názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko" bude mať v roku 2022 už svoju dvadsiatu reprízu :-) Začíname tradične začiatkom júla, hneď po oficiálnom ukončení školského roka a prevzatí vysvedčenia, konkrétne v noci 1. júla (piatok) a končíme 9.júla (sobota), Samozrejme tentoraz v roku 2022.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2020
Kolotoč každoročných príprav na nové expedičné dobrodružstvo pod názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko" bude mať v roku 2020 už svoju osemnástu reprízu :-) Patrí teda už medzi dospelákov. Začíname netradične koncom júna, ešte pred oficiálnym ukončením školského roka a prevzatím vysvedčenia, konkrétne v noci 27. júna (piatok) a končíme 5.júla (nedeľa), Samozrejme tentoraz v roku 2020.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2019
Kolotoč každoročných príprav na nové expedičné dobrodružstvo pod názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko" bude mať v roku 2019 už svoju sedemnástu reprízu :-) Začíname opäť koncom júna, hneď po prevzatí vysvedčenia, konkrétne v noci 29. júna (piatok) a končíme 7.júla (nedeľa), Samozrejme tentoraz v roku 2019.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2018
Kolotoč každoročných príprav na nové expedičné dobrodružstvo pod názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko" bude mať v roku 2018 už svoju šestnástu reprízu :-) Začíname netradične koncom júna, hneď po prevzatí vysvedčenia, konkrétne v noci 29. júna (piatok) a končíme 8.júla (nedeľa), Samozrejme tentoraz v roku 2018.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2017
Neuveriteľné, ale kolotoč každoročných príprav na nové expedičné dobrodružstvo pod názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko" bude mať v roku 2017 už svoju pätnástu reprízu :-) Začíname tradične v prvom júlovom týždni, hneď po prevzatí vysvedčenia, konkrétne 1. júla (sobota) a končíme 9.júla (nedeľa), Tentoraz v roku 2017.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2016
Opäť sa roztočil kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo. "Expedícia (Ne)známe Slovensko 2016" bude mať už svoju štrnástu reprízu :-) Začíname tradične v prvom júlovom týždni, hneď po prevzatí vysvedčenia, konkrétne 1. júla (piatok) a končíme 9.júla (sobota), Tentoraz v roku 2016.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2015
Opäť sme roztočili kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko 2015". Začíname tradične v prvom júlovom týždni, po prevzatí vysvedčenia, tentoraz však od stredy (1.júla) do štvrtka (9.júla) roku 2015.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2014
Opäť je ten správny čas roztočiť kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko 2014". Tentoraz spolu chystáme už jeho dvanásty ročník :-) Začíname tradične v prvom júlovom týždni, po prevzatí vysvedčenia, konkrétne od 28.júna (sobota) do 6.júla (nedeľa) roku 2014.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2013
Opäť je ten správny čas roztočiť kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko 2013". Tentoraz spolu chystáme už jeho jedenásty ročník :-) Začíname tradične v prvom júlovom týždni, po prevzatí vysvedčenia, konkrétne od 29.júna (sobota) do 7.júla (nedeľa) roku 2013.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2012
Je najvyšší čas roztočiť výročný desiaty kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko 2012". Začíname tradične v prvom júlovom týždni, po prevzatí vysvedčenia, tentoraz roku 2012, konkrétne od 29.júna (piatok) do 8.júla (nedeľa) roku 2012.

Expedícia (Ne)známe Slovensko 2011
Je najvyšší čas roztočiť v poradí už deviaty kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko 2011". Začína sa tradične v prvom júlovom týždni, po prevzatí vysvedčenia, tentoraz roku 2011, konkrétne od 2.júla (sobota) do 10.júla (nedeľa).

Expedícia Neznáme Slovensko 2010
Je najvyšší čas opäť roztočiť v poradí už ôsmy, kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia Neznáme Slovensko 2010". Začína sa tradične v prvom júlovom týždni, po prevzatí vysvedčenia, tentoraz roku 2010, konkrétne od 4.júla (nedeľa) do 11.júla (nedeľa).Tentoraz od nedele do nedele!

Expedícia Neznáme Slovensko 2009
Je najvyšší čas roztočiť v poradí už siedmy, kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia Neznáme Slovensko 2009". Začína sa tradične v prvom júlovom týždni, po prevzatí vysvedčenia, tentoraz roku 2009, konkrétne od 4.júla (sobota) do 12.júla (nedeľa).

Expedícia Neznáme Slovensko 2008
Je najvyšší čas roztočiť v poradí už šiesty, kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia Neznáme Slovensko 2008". Koná sa tradične v prvom júlovom týždni, tentoraz roku 2008, konkrétne od 28.júna (sobota) do 6.júla (nedeľa).

Expedícia Neznáme Slovensko 2007
Je najvyšší čas roztočiť už prémiový, v poradí piaty, kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia Neznáme Slovensko 2007". Koná sa tradične v prvom júlovom týždni, tentoraz roku 2007, konkrétne od 30.júna (sobota) do 7.júla (sobota).

Expedícia Neznáme Slovensko 2006
Je najvyšší čas roztočiť kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia Neznáme Slovensko 2006". Konať sa bude tradične v prvom júlovom týždni, tentoraz v roku 2006, konkrétne od 1.júla (sobota) do 9.júla (nedeľa).

Expedícia Neznáme Slovensko 2005
Je najvyšší čas roztočiť kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia Neznáme Slovensko 2005". Konať sa bude tradične v prvom júlovom týždni, tentoraz v roku 2005, konkrétne od 2.júla (sobota) do 8.júla (piatok).

Expedícia Neznáme Slovensko 2004
Je najvyšší čas roztočiť kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia Neznáme Slovensko 2004". Konať sa bude tradične v prvom júlovom týždni, tentoraz v roku 2004, konkrétne od 3.júla (sobota) do 9.júla (piatok).

Expedícia Neznáme Slovensko 2003
Premiérový ročník. "Expedícia Neznáme Slovensko 2003" sa uskutoční, ako už názov napovedá, v roku 2003, konkrétne od 29.júna (nedeľa) do 5.júla (sobota).