1.deň

Bratislava • Jurský Šúr • Svätý Jur (Starobylé vinohradnícke mestečko, najmenšie z miest tzv. Západoslovenskej pentapolitany. ) • Pezinok (V roku 1647 sa stal slobodným kráľovským mestom. V 18. storočí upadla ťažba zlata, ale po objavení rúd antimónu a pyritu sa banské podnikanie rozšírilo v Cajle. ) • Modra (Stredoveká Modra sa rozvíjala od 12. st. Hospodárstvo mesta bolo založené na vinohradníctve. Od r. 1607 sa stala slobodným kráľovským mestom s rozvinutým nemeckým osídlením. ) • Trnava (Jedno z najstarších miest Slovenska, ktoré ako prvé roku 1238 získalo práva slobodného kráľovského mesta. Od roku 1542 je sídlom arcibiskupstva. Pre veľký počet kostolov a kláštorov dostala Trnava prívlastok slovenský Rím. ) • Leopoldov • Piešťany (Svetoznáme kúpeľné mesto, liečenie chorôb pohybového ústrojenstva, na kúpeľnom riečnom ostrove vyviera sírno - uhličitanová, vápenato - horečnatá mineralizovaná voda s teplotou 67 až 69,5 °C ) • Moravany nad Váhom • Ducové (Asi 800m od obce skalnatý ostroh Kostolec /240m.n.m./, kde sa nachádza chránená archeologická lokalita. ) • Hrad Tematín ( Alternatíva ) • Hrad Beckov • Trenčín ( Alternatíva ) • Dubnica nad Váhom • Ilava • Vršatecké podhradie (Zrúcaniny stredovekého hradu nad Vršateckým Podhradím. Hrad postavili v polovici 13. storočia, chránil cestu z Považia na Moravu. ) • Hrad Vršatec • Košeca • Beluša • Pružina Predhorie ( Ubytovanie )

Všetko už vieme!
Bertík hľadá poklad
Beckovský hrad
Kostolecká story
Čo tam po histórií
Od najväčšieho
My všetci na Beckove
Ani tu som ho nenašiel...
Barka a Kubko
Hrad Vršatec
Vršatecké bradlo
Vršatecké Podhradie