2.deň

Strážovské vrchy ( Krajinný celok vo Fatransko-tatranskej oblasti. Nadmorská výška má rozpätie 300 – 1213 m.n.m. Najvyšší vrch je Strážov /1213 m.n.m./ V roku 1989 bolo vyhlásené územie Strážovských vrchov za CHKO na výmere 30 979ha /z toho 24 104ha lesný pôdny fond/. Skladá sa z dvoch samostatných oddelených celkov – Strážovských vrchov a Súľovských vrchov.) • Čičmany ( Horská rázovitá obec v závere Čičmianskej doliny v pramennej oblasti Rajčianky v Zliechovskej hornatine. Významná národopisná lokalita. Obec sa prvý raz spomína v roku 1272. ) • Zliechov ( Horská obec v Zliechovskej hornatine na rozvodí Nitrice a Podhradského potoka. Obec sa prvý raz spomína v roku 1272, patrila opátstvu na Skalke. ) • Fačkov • Rajecká Lesná ( Poľnohospodárska obec v južnej časti Rajeckej kotliny známa pod názvom Frivald. V účelovej stavbe pri Kostole Narodenia Panny Márie bolo umiestnené monumentálne rezbárske dielo Slovenský betlehem od majstra Jozefa Pekaru z Rajeckej Lesnej. )

Barbarka modelka
To je krása
Rodenov dom
Drevená krása
Naši anjeli strážny
Vyrušuješ!
Strážov, och...
Zase som netrafil
Na nás nemajú!
Hľadáme v Zliechove
Zaslúžené občerstvenie
Našiel sa kolovrat