6.deň

NP Malá Fatra (Pohorie Malá Fatra patrí do Vnútorných Západných Karpát, ktoré zaberajú vrchol západokarpatskej klenby. Pohorie je údolím Váhu rozdelené na lúčanskú skupinu - Lúčanskú Fatru na JZ a krivánsku skupinu - Krivánsku Fatru na SV. Najvyšším vrchom Krivánskej Fatry a zároveň celého pohoria Malá Fatra je Veľký Kriváň /1709 m.n.m./.) • Oravský Podzámok (Chotár obce je značne členitý a lesnatý s nadmorskou výškou do 1 220 m.n.m.) • NKP Oravský hrad (Pochádza z druhej tretiny 13. st. a nahradil starý drevený hrádok. Komplex budov horného, stredného a dolného hradu sa budoval zhora nadol postupne až do 17. st. Dnešnú podobu získal hrad v roku 1611 zásluhou Juraja Thurzu.)

Naša loďka dopláva až do mora
Budúcnosť horskej služby
Toto zvládnem
Poklad musí byť tu!
Dobyli sme Oravský hrad
Oravský poklad
Sokoliar Tomáš
Kto vyhrá?
Kam?
V lete na saniach
Zaslúžený odpočinok
Aj tak sme stále frajeri