7.deň

CHKO Horná Orava (Územie Hornej Oravy ako významný región s význačnými prírodovednými, krajinárskymi i etnografickými hodnotami bolo vyhlásené vyhláškou v roku 1978 za Chránenú krajinnú oblasť' Horná Orava. S poľským Babiogorským parkom narodowym tvorí bilaterálne chránené územie.) • Martin (Hospodárske stredisko Turca a rozvinutým strojárstvom, v polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia centrum Slovenského národného a kultúrneho života. V r.1861 tu bolo prijaté Memorandum slovenského národa, v ktorom sa žiadalo vyhlásenie Slovenska za samostatné územie so spisovným jazykom Slovenským.) • Žilina • Považská Bystrica • Ilava (Mesto sa vyvinulo pri hrade Ilava, ktorý bol známy v 14. storočí Po roku 1856 bol objekt premenený na väznicu a týmto účelom slúži dodnes.) • Dubnica nad Váhom • Trenčín (Krajské mesto, hosp., historické a kultúrne centrum. Mestské výsady získala v 12. storočí za Matúša Čáka Trenčianskeho, v 15.storočí a neskôr od 17. storočí až do roku 1922 bol Trenčín sídlom župy.) • Nové mesto nad Váhom • Piešťany • Bratislava