Rámcový program expedície

 

Plánovaná trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2004 

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Skanzeny

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

3

5

5

1

7 dní

1100

3.7. - 10.7. 2004

 

  

1.deň

Bratislava • Svätý Jur (Starobylé vinohradnícke mestečko.) • Pezinok (V roku 1647 sa stal slobodným kráľovským mestom. V 18. storočí ťažba zlata upadla, ale po objavení rúd antimónu a pyritu sa banské podnikanie rozšírilo v Cajle.) • Modra (Hospodárstvo mesta bolo založené na vinohradníctve.) • Trnava (Jedno z najstarších miest Slovenska, ktoré ako prvé r. 1238 získalo práva slobodného kráľovského mesta. Pre veľký počet kostolov a kláštorov dostala Trnava prívlastok slovenský Rím.) • Sereď • Drážovce • Nitra (Krajské mesto, centrum Ponitria, stredisko poľnohospodárskeho školstva a výskumu na Slovensku.) • Hrad Gýmeš • Kostoľany pod Tríbečom (Nad obcou, na južnom svahu kopca Lysec, stojí kostol sv. Juraja, najstaršia zachovalá stavebná pamiatka na našom území.)

2.deň

Topoľčianky (Prvá zmienka o Topoľčiankach sa datuje z roku 1293 Medzi najnavštevovanejšie objekty patrí v Topoľčiankach klasicisticko-renesančný kaštieľ, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.) • Arborétum Mlyňany (Plošne najrozsiahlejší /55,56 ha/ a najstarší /založil ho v roku 1892 droku Štefan Ambrózy-Migazzi /dendrológ/ a Jozef Mišák /záhradník// lesopark na Slovensku so vzácnymi exotickými drevinami z celého sveta.) • Hrad Hrušov

3.deň

Nová Baňa • Hliník nad Hronom • Lehôtka pod Brehmi (Nad obcou Szaboóva skala, bralo, 50 m vysoké. ) • Žiar nad Hronom (V súčasnosti najvýznamnejšie stredisko hutníctva farebných kovov na Slovensku.) • Hrad Šášov • NPR Boky • Vyhne • Banská Štiavnica • Zvolen (V roku 1952 sa stal strediskom Vysokej školy lesníckej a drevárskej. Sídli tu biskupstvo Západného dištriktu Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku. V meste NKP Zvolenský zámok postavený v 14. storočí ako kráľovský poľovnícky zámok. ) • Zvolenská Slatina (V 18. storočí tu bola skláreň a koncom 18. storočia vznikla bryndziareň. ) • Vígľaš (11.2.1929 bola vo Vígľaši-Pstruši nameraná dosiaľ najnižšia teplota na Slovensku - 41,8 °C. ) • Detva (V roku 1787 tu zriadili prvú bryndziareň na Slovensku. Detva sa stala jadrom rozsiahlej oblasti rozptýleného osídlenia /lazov/.) • Hriňová (Mesto s 12 osadami v údolí riečky Slatina. V okolí dodnes pretrváva výroba tradičných hudobných nástrojov.) • Kokava nad Rimavicou

4.deň

Kokava nad Rimavicou • Poltár • Kalinovo • Lučenec • Fiľakovo (R.1553 dobytý tureckými vojskami a bol pod tureckou kontrolou až do 17.st. ) • CHKO Cerová vrchovina • Hajnačka • Hrad Hajnačka (Vybudovaný za tatárskych vpádov. Roku 1545 hu Turci dobyli a mali ho v rukách 1 rok. V roku 1703 vyhorel a už ho neobnovili. ) • Hrad Šomoška • Hodejov • Rimavské Janovce • Rimavská Sobota (Administratívne a hospodárske stredisko západného Gemera. V r. 1784-90, 1883-1922 sídlo Gemerskej župy. ) • Hnúšťa • Klenovec

5.deň

Hnúšťa • Tisovec • NP Muránska planina • Hrad Muráň • Červená Skala • ŠPR - Meandre Hrona • Telgárt (Donedávna Švermovo. Počas bojov v roku 1944 bola obec vypálená. Technickou zaujímavosťou je jedinečný kruhový železničný tunel, v ktorom trať po otočení o 360° prekonáva výškový rozdiel a objavuje sa nad dedinou a prechádza cez viadukt s 8 kamennými oblúkmi. ) • Šumiac (Súkromné múzeum zvoncov a ľudových nástrojov. ) • Pohorelá (Vznikla zač. 17. storočí na valašskom práve. Boli tu železorudné bane zo železiarňami, do polovice 19. storočia s najmodernejšou valcovňou plechu v Uhorsku. ) • NAPANT • Heľpa • Závadka nad Hronom (Obce vzniknuté valašskou kolonizáciou v 15. a v prvej polovici 16. storočia so živým folklórom a zachovanými tradíciami. ) • Polomka • Mýto pod Ďumbierom

6.deň

Brezno • Čierny Balog (V okolí viacerými dolinami viedli lesné železnice v dĺžke 130 km. Z nich sa zachovala ako technická pamiatka Čiernohronská lesná železnica až do doliny Vydrovo. ) • Hronec • Valaská • Bystrianska jaskyňa • NAPANT (Jasenská dolina, Ďumbier, Čertovica, uvidíme. )