3.deň

Nová Baňa • Hliník nad Hronom • Lehôtka pod Brehmi (Nad obcou Szaboóva skala, bralo, 50 m vysoké. ) • Žiar nad Hronom (V súčasnosti najvýznamnejšie stredisko hutníctva farebných kovov na Slovensku.) • Hrad Šášov • NPR Boky • Vyhne • Banská Štiavnica • Zvolen (V roku 1952 sa stal strediskom Vysokej školy lesníckej a drevárskej. Sídli tu biskupstvo Západného dištriktu Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku. V meste NKP Zvolenský zámok postavený v 14. storočí ako kráľovský poľovnícky zámok. ) • Zvolenská Slatina (V 18. storočí tu bola skláreň a koncom 18. storočia vznikla bryndziareň. ) • Vígľaš (11.2.1929 bola vo Vígľaši-Pstruši nameraná dosiaľ najnižšia teplota na Slovensku - 41,8 °C. ) • Detva (V roku 1787 tu zriadili prvú bryndziareň na Slovensku. Detva sa stala jadrom rozsiahlej oblasti rozptýleného osídlenia /lazov/.) • Hriňová (Mesto s 12 osadami v údolí riečky Slatina. V okolí dodnes pretrváva výroba tradičných hudobných nástrojov.) • Kokava nad Rimavicou

Príde?
Nástup na vodičák
Čakanie na šichtu
Tuto Kiko!
Pod vodopádom
Aká matka taká Miška
Zásyp!
To bude diera!
Sedíme na ortorule
Najdite ma!
Nevyrušovať, se...m!
Som krááááásna