4.deň

Kokava nad Rimavicou • Poltár • Kalinovo • Lučenec • Fiľakovo (R.1553 dobytý tureckými vojskami a bol pod tureckou kontrolou až do 17.st. ) • CHKO Cerová vrchovina • Hajnačka • Hrad Hajnačka (Vybudovaný za tatárskych vpádov. Roku 1545 hu Turci dobyli a mali ho v rukách 1 rok. V roku 1703 vyhorel a už ho neobnovili. ) • Hrad Šomoška • Hodejov • Rimavské Janovce • Rimavská Sobota (Administratívne a hospodárske stredisko západného Gemera. V r. 1784-90, 1883-1922 sídlo Gemerskej župy. ) • Hnúšťa • Klenovec

Pridajte sa!
Pred úrazom!
Pečiatka na správnom mieste!
Podajte mi lopúch!
Šatan
Fiľakovský rytieri
Haaaaaaaam
Nočné dobrodužstvo
Mimomanželské vzťahy
Tu sme už skoro všetci
Na diaľku