Rámcový program expedície

 

Plánovaná trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2005   

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Skanzeny

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

4

6

5

3

7 dní

800 

2.7. - 8.7. 2005

 

  

1.deň

Bratislava (Riečne prístavisko) • Vodné dielo Gabčíkovo (Najväčšie vodné dielo na Slovensku. Vodná elektráreň pozostáva zo štyroch dvojblokov, v ktorých je inštalovaných 8 hydroagregátov. Hydroagregáty tvoria vertikálne kaplánove turbíny s priemerom obézneho kola 9,3 m a s nimi na spoločnej osi spojené generátory. Inštalovaný výkon jedného hydroagregátu je 90 MW . ) • Komárno (Patrí medzi najteplejšie miesta na Slovensku /9,7 °C/ a 5. júla 1950 tu namerali maximálnu teplotu vzduchu 39,8 °C na Slovensku. V Komárne bol tiež 17.6.1965 zaznamenaný rekordný prietok Dunaja, keď počas katastrofálnej povodne tieklo profilom 8290 m3 vody za 1 sekundu V meste je areál vodných športov, lodenica a termálne kúpalisko /5 bazénov s termálnou vodou 40 – 51 °C/. ) • Štúrovo (Mesto bolo vďaka svojej výhodnej polohe osídlené už v praveku.Dokazujú to rozsiahle archeologické výskumy hlavne v areáli Juhcelpapu a aj na Božom kopci (Istenhegy). Z čias Rimanskej ríše tu bolo mesto menom Anavum, ktoré slúžilo ako pevnosť vhodná na podnikanie výpadov Rimanov proti germánskym kmeňom. ) • Kamenica nad Hronom • NPR Kováčovské kopce (Kováčovské kopce sú jedinečnou prírodnou rezerváciou. Ako geologická rarita majú andezitový podklad obklopený vápencovo – tufovými vyvrelinami. Z hľadiska flóry a fauny sú jediným matranským refúgiom teplomilného zoskupenia v našej vlasti. Veľmi zaujímavý je sled stepných, lesostepných, skalných a lesných formácií .) • Čata (Obec s 1230 obyvateľmi v okrese Levice. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1150.) • Želiezovce • Demandice • Santovka • Dudince (Pri obci na svahu kopca Gestenec vyvierajú 4 výdatné liečivé zemité, slané, sírno-uhličité minerálne pramene, ktoré majú mimoriadne priaznivé chemické zloženie, a preto patria k našim najcennejším minerálnym vodám. Okolo prameňov sú hrubé uloženiny, ktoré sa usadzovali 80 - 100 000 rokov.) (Ubytovanie )

2.deň

Santovka (Obec je známym kúpeľným a rekreačným centrom. Návštevníkom je tu k dispozícii termálne kúpalisko (26°C), na ktorom sa pravidelne organizujú i plavecké preteky Santovka Open.) • Levice ( /36 500 obyv./ Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1156. Nové Levice sa začali rozvíjať okolo stredovekého hradu, ktorý postavili koncom 13. storočia na nevysokom kopci, obklopenom močiarmi, ktorý sa stal strediskom Tekovskej stolice. ) • Levický hrad (Zrúcanina hradu s kaštieľom v podnoží, pôvodne postavenom na ostrovnom brale.) • Žemberovce • Brhlovce (Obec v Ipeľskej pahorkatine. V andezitovom masíve v tufitoch a tufoch sú na jednej ulici vysekané skalné domy. Vznikli najskôr ako úkryt obyvateľov za tureckých nájazdov, neskôr sa stali obydliami chudobnejších ľudí.) • Sebechleby • Krupina (Jedno z najstarších miest na Slovensku. Prvé privilégia dostalo pravdepodobne v roku 1238 ktoré boli 15. 12. 1244 obnovené.) • Devičie • Bzovík • Hrad Čabraď (Je doložený roku 1276, mal chrániť cesty do banských miest. Patril Huntovcom do 15 storočia a od roku 1513 T. Bakóczovi.) • Dudince

3.deň

Veľký Krtíš (Veľký Krtíš leží v severovýchodnej časti Ipeľskej kotliny a na svahoch Krupinskej planiny. Prvá písomná zmienka o názve Krtíš sa nachádza v listine, vydanej kráľovskou kanceláriou 9. septembra 1245.) • Modrý Kameň • Hrad Modrý Kameň (Dnes plní funkciu regionálneho múzea okresu Veľký Krtíš. Okresné múzeum bolo založené v roku 1968. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a barokového kaštieľa, v ktorom je sídlo múzea. Zbierkový fond múzea obsahuje okolo 4 000 predmetov a člení sa na národopisné, archeologické a historické zbierky. Súčasťou zbierok fondu je fond divadelných bábok a hračiek.) • Halíč (Obec v severozápadnej časti Lučeneckej kotliny. Vznikla až v 17.storočí pod hradom rovnakého mena. Najstaršia zmienka je z roku 1332. ) • Lučenec • Fiľakovo (Vyvinulo sa na zemepanské mesto z fiľakovského podhradia. Najstaršia zmienka pochádza z roku 1255. Roku 1553 dobytý tureckými vojskami a bol pod tureckou kontrolou až do 17.storočia ) • Hajnáčka • Hrad Hajnáčka (Vybudovaný za tatárskych vpádov. Roku 1545 hu Turci dobyli a mali ho v rukách 1 rok. V 16.-17. storočí ho znovu opevnili a stal sa významným bodom protitureckej obrannej línie. V roku 1703 vyhorel a už ho neobnovili. ) • Rimavská Sobota (Administratívne a hospodárske stredisko západného Gemera. Roku 1335 získala mestské výsady. V 16.-17.storočí bola poplatná Turkom. Roku 1784-90, 1883-1922 sídlo Gemerskej župy.) • Tornaľa • Rožňava (Administratívne a hospodárske centrum Gemerskej železorudnej oblasti. Bývalé banícke mesto /ťažilo sa zlato/ spomínané už roku 1291. Zemepanským mestom sa stala roku 1382. Od roku 1410 slobodné kráľovské mesto.) • Krásnohorské Podhradie (/2 300 obyv., 369 m.n.m./ Obec sa vyvinula pod hradom, ktorí postavili plešiveckí Bebekovci a spomína sa v roku 1322. Krásnohorské Podhradie bolo začiatkom 15. storočia mýtnou stanicou. V rokoch 1569 a 1570 obec vypálili Turci.) (Ubytovanie)

4.deň

Hrad Krásna Hôrka (NKP, hrad postavený spišskými Mariássyovcami 1318 - 1320 na mieste pôvodnného hradiska na kužeľovitom kopci nad obcou Krásnohorské Podhradie. Roku 1352 ho získali Bebekovci. V súčasnosti je v ňom expozícia Múzea v Betliari, ktorá dokumentuje dejiny a stavebný rozvoj hradu, v zbierkach zahŕňa historický nábytok, sklárske a keramické výrobky, hradné zbrane i hudobné nástroje.) • Hrhov • Zádielska tiesňava (Úzka kaňonovitá dolina vytvorená potokom Blatnica vo vápencoch Slovenského krasu. Hlboká takmer 400 metrov /najhlbšia na Slovensku/, široká pri dne od 20 do 100m /miestami len 10m/, a dlhá 4 km.) • Dvorníky-Včeláre • Turňa nad Bodvou • Turniansky hrad (Postavený bol v 13. storočí na skalnatom krasovom tvrdoši, ktorý tvorí prírodnú rezerváciu Turniansky hradný vrch. Vo svahu je niekoľko jaskýň.) • Lúčka • Krásnohorská Dlhá Lúka (Prehliadka Krásnohorskej jaskyne so stalagmitom zapísaným v Guinessovej knihe rekordov.) • NP Slovenský kras (Národný park s rozlohou asi 440km². Tvorí ho sústava krasových planín, ktoré oddeľujú hlboké kaňony Slanej a Štítnika, Zádielska a Hájska tiesňava, Miglinc a kotlina Turne. Planiny Koniarska, Silická, Plešivecká, Zádielská, Jasovská a Horný a Dolný vrch sa mierne skláňajú od severu na Juh. Je tu množstvo evidovaných jaskýň /sprístupnené Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská, Krásnohorská a Ochtinská aragonitová jaskyňa, nesprístupnené Veľká Bifka, jaskyňa na Kečovských lúkach, Zvonivá diera/ a priepastí /Silická ľadnica, Brázda, Kunia, Zvonivá priepasť, Veľká a Malá Žomboj/.) • Rožňava

5.deň

Lipovník • Hrhov • Turňa nad Bodvou (/3 050 obyv./ Veľkokapacitná cementáreň postavená pri zdrojoch vápenca v Slovenskom krase. Bývalé sídlo Turnianskej župy.) • Drienovec • Moldava nad Bodvou • Hutnícky kombinát US Steel (Najväčší podnik na Slovensku, postavený v rokoch 1960 – 1965, zamestnáva viac ako 15 000 pracovníkov a rozkladá sa na ploche 750ha. Spoločnosť sa podieľa 20% na celoslovenskom objeme zahraničného obchodu. Patrí medzi 30 najväčších oceliarní na svete. Ročne vyprodukuje asi 3,8 mil. ton ocele a 3,1 mil. ton valcovaného plechu.) • Košice ( /241 000 obyv., 210 m.n.m./ Metropola východného Slovenska, 2. najväčšie mesto Slovenska. V kontexte Slovenska, vzhľadom k zrkadlovite excentrickej polohe voči Bratislave, si s ňou delia sféry vplyvu približne v pomere 2:3. Rozloha je 243km², na 1km² pripadá 970 obyvateľov. Osídlenie je tu pravdepodobne najstaršie v Európe vôbec, je archeologicky podopreté najmä paleolitickou osadou s budovanými obydliami v Barci. Vyspelá kráľovská osada Villa Cassa sa spomína v roku 1230. Po získaní mestských privilégií roku 1290 sa Košice stali sídlom najvyššieho orgánu štátnej moci Horného Uhorska - Kráľovskej komory.) • Bidovce • Herľany (Obec Herľany sa nachádza pod úpätím Slanských vrchov, približne 28 km od Košíc. Bola známa už v 17. storočí svojími minerálnymi prameňmi a preto tu vznikli kúpele. Keďže v roku 1870 minerálne pramene nestačili kryť spotrebu minerálnych vôd, začal sa hĺbiť vrt, ktorého výsledkom bol svetový unikát - Herľanský gejzír.) • Budimír • Prešov (Krajské hospodársko - kultúrne centrum Šariša. Trvalé slovanské osídlenie doložené na prelome 8. a 9.storočí. V 11. - 13. storočí sa v meste usídlili maďarskí a nemeckí prisťahovalci. V 17. - 18. storočí sídlo Šarišskej župy.) • Veľký Šariš • Šarišský hrad (Bol kráľovským stoličným hradom a rezidenciou uhorských panovníkov v Šariši. Do 17. st. bol sídlom Šarišskej stolice. Patril medzi najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie hrady Slovenska.) • Sabinov (/12 000 obyv., 327 m.n.m./ Pôvodne slovanská osada spred 11. storočia vznikla pri ohybe Torysy a na jej S a SV a V terase na styku Šarišského podolia s najvýchodnejším výbežkom Bachurne a najvýchodnejšie doznievajúcim Hromovcom. Spomína sa od roku 1248 ako súčasť hradného panstva Šariš.) • Drienica (Ubytovanie)

6.deň

Jarovnice • Široké • Branisko • Spišské Podhradie (Najstaršia zmienka pochádza z roku 1249, vzniklo ako podhradie Spišského hradu a v 1. polovici 13.storočia sa vyvinulo na samostatné, od hradu nezávislé mesto. Nad mestom mestská pamiatková rezervácia Spišská kapitula.) • Spišský hrad (Zvyšky hradu na travertínovom brale vo výške 634 m. Hrad bol od 12.-18. storočia pevnosťou až s 2000 obyvateľmi. Vyhorel roku 1780 a odvtedy stratil význam a chátra.) • Levoča (Písomne doložená roku 1249, postupne sa vyvinulo na významné stredisko Spiša. Od roku 1271 sídlo samosprávy 24 spišských miest. Od 14.storočia sa začína jej rozkvet a uzatvára spolu s Košicami, Prešovom, Bardejovom a Sabinovom na ochranu svojich práv spolok 5. hornouhorských miest, tzv. Pentapolitanu. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí gotický kostol svätého Jakuba s najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete, dielo Majstra Pavla z Levoče./vysoký 18,6m a široký 6m s krásnymi plastikami až 2,47m vysokými/.) • Spišský Štvrtok ( 2 200 obyv./ Stará slovanská trhová osada, spomína sa už roku 1263. V blízkosti sa nachádza archeologická lokalita Myšia Hôrka so zvyškami opevnenej osady zo začiatku strednej doby bronzovej /1500p.n.l./.) • Vrbov • Ľubica • Kežmarok (/17 750 obyv./ Prvá písomná zmienka o Kežmarku je z roku 1251, kde tu na významnej obchodnej ceste a hraničnom úseku, existovali 3 osady, z ktorých najstaršia bola slovanská osada rybárov. Roku 1380 sa Kežmarok stal slobodným kráľovským mestom.) • Strážky (Už z názvu vyplýva, že obec bola strážnou obcou na ceste do Poľska. Sú písomne doložené od roku 1251 a známe ako pôsobisko chýrnej latinskej humanistickej školy s vysokoškolskou úrovňou výuky.) • Spišská Belá (/6 000 obyv./ Prvý krát sa spomína v roku 1263. Bola dôležitým strediskom podtatranskej pláteníckej oblasti a hlavným výrobcom plátna v Uhorsku. V 18. a 19. storočí tu bola v prevádzke vysoká pec a hámre aj liehovar /belianska borovička/.) • Ždiar (Obec patrí medzi výnimočné rázovité goralské obce na Slovensku. Nachádza sa v nadmorskej výške 896 m n. m. a jej chotár v 820 - 2146 m n. m.) (Ubytovanie)