1.deň

Bratislava (Riečne prístavisko) • Vodné dielo Gabčíkovo (Najväčšie vodné dielo na Slovensku. Vodná elektráreň pozostáva zo štyroch dvojblokov, v ktorých je inštalovaných 8 hydroagregátov. Hydroagregáty tvoria vertikálne kaplánove turbíny s priemerom obézneho kola 9,3 m a s nimi na spoločnej osi spojené generátory. Inštalovaný výkon jedného hydroagregátu je 90 MW . ) • Komárno (Patrí medzi najteplejšie miesta na Slovensku /9,7 °C/ a 5. júla 1950 tu namerali maximálnu teplotu vzduchu 39,8 °C na Slovensku. V Komárne bol tiež 17.6.1965 zaznamenaný rekordný prietok Dunaja, keď počas katastrofálnej povodne tieklo profilom 8290 m3 vody za 1 sekundu V meste je areál vodných športov, lodenica a termálne kúpalisko /5 bazénov s termálnou vodou 40 – 51 °C/. ) • Štúrovo (Mesto bolo vďaka svojej výhodnej polohe osídlené už v praveku.Dokazujú to rozsiahle archeologické výskumy hlavne v areáli Juhcelpapu a aj na Božom kopci (Istenhegy). Z čias Rimanskej ríše tu bolo mesto menom Anavum, ktoré slúžilo ako pevnosť vhodná na podnikanie výpadov Rimanov proti germánskym kmeňom. ) • Kamenica nad Hronom • NPR Kováčovské kopce (Kováčovské kopce sú jedinečnou prírodnou rezerváciou. Ako geologická rarita majú andezitový podklad obklopený vápencovo – tufovými vyvrelinami. Z hľadiska flóry a fauny sú jediným matranským refúgiom teplomilného zoskupenia v našej vlasti. Veľmi zaujímavý je sled stepných, lesostepných, skalných a lesných formácií .) • Čata (Obec s 1230 obyvateľmi v okrese Levice. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1150.) • Želiezovce • Demandice • Santovka • Dudince (Pri obci na svahu kopca Gestenec vyvierajú 4 výdatné liečivé zemité, slané, sírno-uhličité minerálne pramene, ktoré majú mimoriadne priaznivé chemické zloženie, a preto patria k našim najcennejším minerálnym vodám. Okolo prameňov sú hrubé uloženiny, ktoré sa usadzovali 80 - 100 000 rokov.) (Ubytovanie )

Chrrrr
Rodinka, nehanbite sa
Partia hic
Poznáme!
Dva v jednom
Nádvorie Európy
Johanka z Arku
Už sa vyčasilo
Otík
Po roku zas fernet...
Superstars!
Červená Karkulka
Túto poznáte?
Sleep emotions
Zatiaľ všetci pod Kriváňom
Kam sa dívam?