3.deň

Veľký Krtíš (Veľký Krtíš leží v severovýchodnej časti Ipeľskej kotliny a na svahoch Krupinskej planiny. Prvá písomná zmienka o názve Krtíš sa nachádza v listine, vydanej kráľovskou kanceláriou 9. septembra 1245.) • Modrý Kameň • Hrad Modrý Kameň (Dnes plní funkciu regionálneho múzea okresu Veľký Krtíš. Okresné múzeum bolo založené v roku 1968. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a barokového kaštieľa, v ktorom je sídlo múzea. Zbierkový fond múzea obsahuje okolo 4 000 predmetov a člení sa na národopisné, archeologické a historické zbierky. Súčasťou zbierok fondu je fond divadelných bábok a hračiek.) • Halíč (Obec v severozápadnej časti Lučeneckej kotliny. Vznikla až v 17.storočí pod hradom rovnakého mena. Najstaršia zmienka je z roku 1332. ) • Lučenec • Fiľakovo (Vyvinulo sa na zemepanské mesto z fiľakovského podhradia. Najstaršia zmienka pochádza z roku 1255. Roku 1553 dobytý tureckými vojskami a bol pod tureckou kontrolou až do 17.storočia ) • Hajnáčka • Hrad Hajnáčka (Vybudovaný za tatárskych vpádov. Roku 1545 hu Turci dobyli a mali ho v rukách 1 rok. V 16.-17. storočí ho znovu opevnili a stal sa významným bodom protitureckej obrannej línie. V roku 1703 vyhorel a už ho neobnovili. ) • Rimavská Sobota (Administratívne a hospodárske stredisko západného Gemera. Roku 1335 získala mestské výsady. V 16.-17.storočí bola poplatná Turkom. Roku 1784-90, 1883-1922 sídlo Gemerskej župy.) • Tornaľa • Rožňava (Administratívne a hospodárske centrum Gemerskej železorudnej oblasti. Bývalé banícke mesto /ťažilo sa zlato/ spomínané už roku 1291. Zemepanským mestom sa stala roku 1382. Od roku 1410 slobodné kráľovské mesto.) • Krásnohorské Podhradie (/2 300 obyv., 369 m.n.m./ Obec sa vyvinula pod hradom, ktorí postavili plešiveckí Bebekovci a spomína sa v roku 1322. Krásnohorské Podhradie bolo začiatkom 15. storočia mýtnou stanicou. V rokoch 1569 a 1570 obec vypálili Turci.) (Ubytovanie)

Nástup na štart
Obed na prírodno
Podáva sa kráľovský obed
Aqua barbies
Štyri grácie
Rytierska sieň
Mám to v trubke
Materská škôlka ORANGE
Pristálo UFO
Naozaj sme šli po modrej
Kam?
Táááááky veľkýýýý