4.deň

Hrad Krásna Hôrka (NKP, hrad postavený spišskými Mariássyovcami 1318 - 1320 na mieste pôvodnného hradiska na kužeľovitom kopci nad obcou Krásnohorské Podhradie. Roku 1352 ho získali Bebekovci. V súčasnosti je v ňom expozícia Múzea v Betliari, ktorá dokumentuje dejiny a stavebný rozvoj hradu, v zbierkach zahŕňa historický nábytok, sklárske a keramické výrobky, hradné zbrane i hudobné nástroje.) • Hrhov • Zádielska tiesňava (Úzka kaňonovitá dolina vytvorená potokom Blatnica vo vápencoch Slovenského krasu. Hlboká takmer 400 metrov /najhlbšia na Slovensku/, široká pri dne od 20 do 100m /miestami len 10m/, a dlhá 4 km.) • Dvorníky-Včeláre • Turňa nad Bodvou • Turniansky hrad (Postavený bol v 13. storočí na skalnatom krasovom tvrdoši, ktorý tvorí prírodnú rezerváciu Turniansky hradný vrch. Vo svahu je niekoľko jaskýň.) • Lúčka • Krásnohorská Dlhá Lúka (Prehliadka Krásnohorskej jaskyne so stalagmitom zapísaným v Guinessovej knihe rekordov.) • NP Slovenský kras (Národný park s rozlohou asi 440km². Tvorí ho sústava krasových planín, ktoré oddeľujú hlboké kaňony Slanej a Štítnika, Zádielska a Hájska tiesňava, Miglinc a kotlina Turne. Planiny Koniarska, Silická, Plešivecká, Zádielská, Jasovská a Horný a Dolný vrch sa mierne skláňajú od severu na Juh. Je tu množstvo evidovaných jaskýň /sprístupnené Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská, Krásnohorská a Ochtinská aragonitová jaskyňa, nesprístupnené Veľká Bifka, jaskyňa na Kečovských lúkach, Zvonivá diera/ a priepastí /Silická ľadnica, Brázda, Kunia, Zvonivá priepasť, Veľká a Malá Žomboj/.) • Rožňava

Jedna noha, druhá...
Pustovníci
Kde asi sme?
Toto je skutočný hrad?
Určite sa vrátime
Kto líže ten maže
Máme na to!
Udrží ma, udrží ma, udrží...
Šišky pripraviť, pál!
Aj tak majú baby vždy pravdu
Teraz ľavá, ľavá, ...
Na konee