5.deň

Lipovník • Hrhov • Turňa nad Bodvou (/3 050 obyv./ Veľkokapacitná cementáreň postavená pri zdrojoch vápenca v Slovenskom krase. Bývalé sídlo Turnianskej župy.) • Drienovec • Moldava nad Bodvou • Hutnícky kombinát US Steel (Najväčší podnik na Slovensku, postavený v rokoch 1960 – 1965, zamestnáva viac ako 15 000 pracovníkov a rozkladá sa na ploche 750ha. Spoločnosť sa podieľa 20% na celoslovenskom objeme zahraničného obchodu. Patrí medzi 30 najväčších oceliarní na svete. Ročne vyprodukuje asi 3,8 mil. ton ocele a 3,1 mil. ton valcovaného plechu.) • Košice ( /241 000 obyv., 210 m.n.m./ Metropola východného Slovenska, 2. najväčšie mesto Slovenska. V kontexte Slovenska, vzhľadom k zrkadlovite excentrickej polohe voči Bratislave, si s ňou delia sféry vplyvu približne v pomere 2:3. Rozloha je 243km², na 1km² pripadá 970 obyvateľov. Osídlenie je tu pravdepodobne najstaršie v Európe vôbec, je archeologicky podopreté najmä paleolitickou osadou s budovanými obydliami v Barci. Vyspelá kráľovská osada Villa Cassa sa spomína v roku 1230. Po získaní mestských privilégií roku 1290 sa Košice stali sídlom najvyššieho orgánu štátnej moci Horného Uhorska - Kráľovskej komory.) • Bidovce • Herľany (Obec Herľany sa nachádza pod úpätím Slanských vrchov, približne 28 km od Košíc. Bola známa už v 17. storočí svojími minerálnymi prameňmi a preto tu vznikli kúpele. Keďže v roku 1870 minerálne pramene nestačili kryť spotrebu minerálnych vôd, začal sa hĺbiť vrt, ktorého výsledkom bol svetový unikát - Herľanský gejzír.) • Budimír • Prešov (Krajské hospodársko - kultúrne centrum Šariša. Trvalé slovanské osídlenie doložené na prelome 8. a 9.storočí. V 11. - 13. storočí sa v meste usídlili maďarskí a nemeckí prisťahovalci. V 17. - 18. storočí sídlo Šarišskej župy.) • Veľký Šariš • Šarišský hrad (Bol kráľovským stoličným hradom a rezidenciou uhorských panovníkov v Šariši. Do 17. st. bol sídlom Šarišskej stolice. Patril medzi najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie hrady Slovenska.) • Sabinov (/12 000 obyv., 327 m.n.m./ Pôvodne slovanská osada spred 11. storočia vznikla pri ohybe Torysy a na jej S a SV a V terase na styku Šarišského podolia s najvýchodnejším výbežkom Bachurne a najvýchodnejšie doznievajúcim Hromovcom. Spomína sa od roku 1248 ako súčasť hradného panstva Šariš.) • Drienica (Ubytovanie)

To som si o soli nemyslel
Zamračené, občas zrážky
Naozaj stojíte na nádrži
Mačičky
Varila soľanku varila
Odvážime, uvidíme
Naozaj mi je dobre
Obloha na strope
Aby si vždy rodičov poslúchal
Vyberte si peňaženky
Nieeeee, ja nechcem
Ruky dolu!