6.deň

Jarovnice • Široké • Branisko • Spišské Podhradie (Najstaršia zmienka pochádza z roku 1249, vzniklo ako podhradie Spišského hradu a v 1. polovici 13.storočia sa vyvinulo na samostatné, od hradu nezávislé mesto. Nad mestom mestská pamiatková rezervácia Spišská kapitula.) • Spišský hrad (Zvyšky hradu na travertínovom brale vo výške 634 m. Hrad bol od 12.-18. storočia pevnosťou až s 2000 obyvateľmi. Vyhorel roku 1780 a odvtedy stratil význam a chátra.) • Levoča (Písomne doložená roku 1249, postupne sa vyvinulo na významné stredisko Spiša. Od roku 1271 sídlo samosprávy 24 spišských miest. Od 14.storočia sa začína jej rozkvet a uzatvára spolu s Košicami, Prešovom, Bardejovom a Sabinovom na ochranu svojich práv spolok 5. hornouhorských miest, tzv. Pentapolitanu. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí gotický kostol svätého Jakuba s najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete, dielo Majstra Pavla z Levoče./vysoký 18,6m a široký 6m s krásnymi plastikami až 2,47m vysokými/.) • Spišský Štvrtok ( 2 200 obyv./ Stará slovanská trhová osada, spomína sa už roku 1263. V blízkosti sa nachádza archeologická lokalita Myšia Hôrka so zvyškami opevnenej osady zo začiatku strednej doby bronzovej /1500p.n.l./.) • Vrbov • Ľubica • Kežmarok (/17 750 obyv./ Prvá písomná zmienka o Kežmarku je z roku 1251, kde tu na významnej obchodnej ceste a hraničnom úseku, existovali 3 osady, z ktorých najstaršia bola slovanská osada rybárov. Roku 1380 sa Kežmarok stal slobodným kráľovským mestom.) • Strážky (Už z názvu vyplýva, že obec bola strážnou obcou na ceste do Poľska. Sú písomne doložené od roku 1251 a známe ako pôsobisko chýrnej latinskej humanistickej školy s vysokoškolskou úrovňou výuky.) • Spišská Belá (/6 000 obyv./ Prvý krát sa spomína v roku 1263. Bola dôležitým strediskom podtatranskej pláteníckej oblasti a hlavným výrobcom plátna v Uhorsku. V 18. a 19. storočí tu bola v prevádzke vysoká pec a hámre aj liehovar /belianska borovička/.) • Ždiar (Obec patrí medzi výnimočné rázovité goralské obce na Slovensku. Nachádza sa v nadmorskej výške 896 m n. m. a jej chotár v 820 - 2146 m n. m.) (Ubytovanie)

Pozoor!
Becher v akcií
Dívajte sa mi do očí!
Keď musíš, tak musíš!
Tuhle písničku chctěl bych...
Team Šípy
Okresny stavebny pooodnik
Team Slniečka
Ešte hodinku...
Hlavné šarišské memu
Trafili náš, oooooo
Pomoooc!