Rámcový program expedície

 

Plánovaná trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2006   

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Skanzeny

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

4

5

5

1

8 dní

1800

1.7. do 9.7.2006

 

  

1.deň

Bratislava • Stupava (Zvyšky rímskej vojenskej stanice pri starej obchodnej ceste (vláda cisára Trajána), štvoruholníkový pôdorys múrov, vykurovanie horúcim vzduchom, kúpele s vlastným vodojemom, rodisko džbánkara a keramikára Ferdiša Kostku) • Zohor • Plavecký Štvrtok (Patril do pohraničia stráženého Plavcami (Polovcami) a spomína sa po prvý raz v roku 1206. Po oslobodení sa v katastri začal ťažiť zemný plyn.) • Malacky • Veľké Leváre (Vznikli ako pohraničná strážna osada v 14. storočí. V 16. storočí ju dosídlili chorváti a koncom 16. storočia prišli habáni. Na juhozápadnom okraji obce je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Habánsky dvor, ktorý tvorí 22 pôvodných stavieb, vybudovaných v 17. – 19. storočí, organizovaných okolo bývalého štvorcového námestia.) • Malacky (Významný železničný uzol a železničný hraničný prechod do Českej republiky.) • Lakšárska Nová Ves • Hrad Korlátka • Brezová pod Bradlom (V 19. storočí (1848) sa stala strediskom národnouvedomovacích snáh Štúrovcov. Boli tu vyhlásené Nitrianske žiadosti. stredisko slovenského povstania v roku 1848. Prvé predstavenia slovenských ochotníkov v roku 1877. Na vrchu Bradlo mohyla M.R.Štefánika.) • Vrbové (Narodil sa tu Móric Beňovský, kráľ Madagaskaru, ktorý padol vo vojne proti francúzskym vojskám, dodnes ho magľašský ľud považuje za národného hrdinu. Tunajšia 38m vysoká kostolná veža sa od zvislej osi odkláňa o 98cm smerom na juhozápad.) • Chtelnica (Ubytovanie)

2.deň

Piešťany • Moravany nad Váhom (Nález Moravianskej Venuše (soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla) z doby 23 000 rokov pr. n. l. nájdený v roku 1923. Je to najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku.) • Hrad Tematín • Topoľčany • Partizánske (História mesta Partizánske ako nového sídelného útvaru je pomerne mladá. Jeho vznik spadá do obdobia rokov 1938 - 39, keď zlínska firma Baťa vybudovala v chotári obce Šimonovany závod na výrobu obuvy.) • Veľké Uherce (V obci monumentálny romantický neogotický kaštieľ postavený na okraji parku, postavený podľa vzorov anglických stredovekých zámkov.) • Osľany • Zemianské Kostoľany (V obci 2. najväčšia tepelná elektráreň na Slovensku vybudovaná na zdrojoch hnedého uhlia a lignitu v Novákoch a Handlovej) • Nováky • Prievidza (Spory medi meštianstvom a Bojnickým panstvom vyvrcholili v roku 1771 vzburou žien, jedinou takou akciou na Slovensku. Donedávna tu pôsobil najväčší slovenský banský závod - Baňa Cígeľ.) • Hornonitriansky banský skanzen • Ráztočno • Handlová (Po roku 1850 sa tu začalo so systematickou ťažbou uhlia (Západouhorská kamenouhoľná spoločnosť). V roku 1917 tu vznikla kolónia na ubytovanie zamestnancov baní, s takmer 600 bytmi.) • Žiar nad Hronom • Stará Kremnička • Kremnica (Staré banské mesto. Jedno z najkrajšie situovaných miest na Slovensku. Na území Kremnice sa dolovalo zlato už v 11. storočí.) • Skalka (Ubytovanie)

3.deň

Kremnica • Stará Kremnička (Stará banícka obec, ktorá vznikla ako osada Kremnice, od 16. storočia samostatná. Značne rozšírené bolo nemecké osídlenie. Ťažili sa vzácne kovy, najmä rudy zlata. Zaujímavosťou je banský vodovod z Turčeka, ktorý vedie pozdĺž železnice.) • Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov - Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • Vrch Kremnický štít • Krahule (Asi kilometer za obcou je ranogotický kostol sv. Jána z 13. storočia, v blízkosti ktorého sa nachádza jeden z geografických stredov Európy.) (Ubytovanie)

4.deň

Kremnica • Stará Kremnička (Stará banícka obec, ktorá vznikla ako osada Kremnice, od 16. storočia samostatná. Značne rozšírené bolo nemecké osídlenie. Ťažili sa vzácne kovy, najmä rudy zlata. Zaujímavosťou je banský vodovod z Turčeka, ktorý vedie pozdĺž železnice.) • Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov - Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • Harmanecká jaskyňa • Krahule (Asi kilometer za obcou je ranogotický kostol sv. Jána z 13. storočia, v blízkosti ktorého sa nachádza jeden z geografických stredov Európy.) • Kremnické Bane • Horný Harmanec (Vznikol v 15. storočí ako drevorubačská a uhliarska osada. V blízkosti obce, vo svahu vrchu Kotolnica je vchod do prírodnej pamiatky Harmanecká jaskyňa (Po celý rok sprístupnená jaskyňa, s kvapľovou výzdobou, s rozsiahlymi dómami a viacerými jazierkami s jaskynnými perlami.) • Dolný Harmanec • Harmanec (Vznikla v 19. storočí ako osada Harmanecká papiereň, v ktorej bola roku 1829 postavená papiereň na ručnú výrobu z handroviny. V roku 1868 prešla na modernú technológiu výroby papiera z drevoviny.) • Motyčky • Donovaly • Malinô Brdo (Ubytovanie)

5.deň

NP Veľká Fatra (Krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Pohorie je dlhé asi 45 km , široké 16 - 22 km a má celkovú rozlohu 780 km2. Leží vo výške 500 až 1592 m , priemerne vyše 900 m .n.m. Najvyšším bodom je Ostredok /1592 m.n.m./. Od ostatných jadrových pohorí sa líši tým, že kryštalické jadro vystupuje na povrch na pomerne malej ploche. Prikrývajú ho série zvrásnených, prípadne popresúvaných druhohorných hornín. Ich celkový sklon je v smere západ až severozápad, hoci v detailoch býva vzhľadom na komplikovaný vývoj rozličný.) • Vrch Šiprúň (Ubytovanie)

6.deň

Liptovská Osada (Obec založili v polovici 17. storočí, pričom ju osídlili goralskí osadníci z Oravy. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, drevorubačstvom a pastierstvom.) • Jazierce • Vlkolínec (Rozkladá vo Veľkej Fatre vo výške 760 m.n.m. pod vrchom Sidorovo. Predstavuje najzachovalejší a najucelenejší celok pôvodnej ľudovej architektúry. Ide o dvojradovú hromadnú ulicovku s trojpriestorovými drevenicami. Dominantou je zrubová zvonica z roku 1770 a zrubová studňa.) • Ružomberok (Uvádza sa od roku 1233. V roku 1318 po príchode nemeckých kolonistov baníkov získala obmedzené mestské práva. Koncom 19. storočia vznikli prvé závody-papierne, (papierenský mlyn tu bol už od roku 1721), celulózky, zápalkáreň a spracovanie bavlny, bryndziareň.) • Liptovský Mikuláš • Liptovská Mara (Vodná nádrž vznikla na rieke Váh v Liptovskej kotline. Má rozlohu 21,6 km2 a maximálnu hĺbku 43m. Vodné dielo nesie meno jednej zo zatopených obcí. Vodná nádrž zadrží až 363 mil. m3 vody pomocou vyrovnávacej nádrže pri Bešeňovej, čo umožňuje lepšie využitie vodnej energie na ďalších elektrárňach na Váhu.) • Havránok (Archeologické múzeum v prírode.)

7.deň

Ružomberok (Uvádza sa od roku 1233. V roku 1318 po príchode nemeckých kolonistov baníkov získala obmedzené mestské práva. Koncom 19. storočia vznikli prvé závody-papierne, (papierenský mlyn tu bol už od roku 1721), celulózky, zápalkáreň a spracovanie bavlny, bryndziareň.) • Svätý Kríž • Liptovský Mikuláš • Kvačany • Horná Lehota • Splav rieky Orava • Oravský Podzámok • Oravský hrad (Pochádza z druhej tretiny 13. storočia a nahradil starý drevený hrádok. Komplex budov horného, stredného a dolného hradu sa budoval zhora nadol postupne až do 17. storočia. Dnešnú podobu získal hrad v roku 1611 zásluhou Juraja Thurzu.) • Podbiel (Archeologická lokalita z doby hallštattskej. Na kopci Biel sú zvyšky stredovekého hradu a údajne aj kláštora templánov. V roku 1803 tu otvorili bane na železnú rudu a v roku 1836 postavili hutu. Južne od obce sa  nachádza národná prírodná rezervácia Bielska skala. Zachoval sa tu tiež charakteristický komplex hospodárskych usadlostí postavených v radoch za sebou – Bobrova raľa.) • Tvrdošín • Námestovo (Námestovo vzniklo počas valašskej kolonizácie v 16. storočia (1557), pričinením F. Thurzu. Známe bolo pláteníctvom, garbiarstvom a jarmokmi. V roku 1776 Mária Terézia povýšila Námestovo na mesto s právom na 4 jarmoky a štvrtkové trhy.) • Vodná nádrž Orava • Rabča (Ubytovanie)

8.deň

Vodná nádrž Orava (Vybudovaná v rokoch 1941 až 1953, avšak prvý návrh priehradu na Orave vznikol už v  oku 1730. Hlavným dôvodom boli časté záplavy. Vzdutím vodnej hladiny zanikli obce Ústie, Slanica, Hámre, Osada, Ľavkov, časť Námestova a Bobrova. Hlavnými zdrojnicami vodnej nádrže sú rieky Biela a Čierna Orava. Plocha nádrže je 35,4 km², čím drží primát na Slovensku.) • Zubrohlava • Rabča (Prvý raz sa obec spomína v roku 1564 ako valaská osada v majetku. Pre svoju polohu pri kráľovskej ceste bola obec často drancovaná a sídlili tu vojaci Oravského panstva. Spolu s Oravskou Polhorou vytvára voľnú reťazovú kolonizačnú dedinu.) • Oravská Polhora (Najsevernejšia obec Slovenskej republiky (49° 37´s.z.š.) Pahorkatina až vrchovina okolo obce sa intenzívne poľnohospodársky využíva. Obec vznikla v roku 1588 ako valaská osada podriadená Oravskému panstvu. V polovici 20. storočia tu bola známa výroba dvojhlasových gájd a bezdierkovej horalskej píšťalky.) • Vrch Babia hora • Slaná voda (Už v 16. storočí tu boli známe miestne slané minerálne pramene, podľa ktorých bola osada pomenovaná. V roku 1755 tu začali kopať bane na soľ, ktoré však čoskoro opustili a zanikli. V roku 1863 tu František Skyčák zriadil kúpele, pričom liečivé účinky jódobrómovej vody sa využívali pri liečení kožných, ženských a vnútorných chorôb a katarov horných dýchacích ciest.) • Rabča (Ubytovanie)

9.deň

Dolný Kubín • Veličná • Kraľovany • Turany • Martin (Hospodárske stredisko Turca a rozvinutým strojárstvom. Už od roku 1264 sa spomína obec s kostolom sv. Martina, v roku 1340 dostala mestské práva, pri prechode husitských vojsk Martin vyhorel, v roku 1489 získal trhové a jarmočné práva, v roku 1861 tu bolo prijaté Memorandum slovenského národa, v ktorom sa žiadalo vyhlásenie Slovenska za samostatné územie so spisovným jazykom Slovenským.) • Vrútky (Železničná križovatka získala význam v roku 1870 a 72 výstavbou Košicko - Bohumínskej trati a v roku 1872 - 75 vybudovaním Zvolenskej stanice.) • Žilina • Považská Bystrica • Bratislava