2.deň

Piešťany • Moravany nad Váhom (Nález Moravianskej Venuše (soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla) z doby 23 000 rokov pr. n. l. nájdený v roku 1923. Je to najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku.) • Hrad Tematín • Topoľčany • Partizánske (História mesta Partizánske ako nového sídelného útvaru je pomerne mladá. Jeho vznik spadá do obdobia rokov 1938 - 39, keď zlínska firma Baťa vybudovala v chotári obce Šimonovany závod na výrobu obuvy.) • Veľké Uherce (V obci monumentálny romantický neogotický kaštieľ postavený na okraji parku, postavený podľa vzorov anglických stredovekých zámkov.) • Osľany • Zemianské Kostoľany (V obci 2. najväčšia tepelná elektráreň na Slovensku vybudovaná na zdrojoch hnedého uhlia a lignitu v Novákoch a Handlovej) • Nováky • Prievidza (Spory medi meštianstvom a Bojnickým panstvom vyvrcholili v roku 1771 vzburou žien, jedinou takou akciou na Slovensku. Donedávna tu pôsobil najväčší slovenský banský závod - Baňa Cígeľ.) • Hornonitriansky banský skanzen • Ráztočno • Handlová (Po roku 1850 sa tu začalo so systematickou ťažbou uhlia (Západouhorská kamenouhoľná spoločnosť). V roku 1917 tu vznikla kolónia na ubytovanie zamestnancov baní, s takmer 600 bytmi.) • Žiar nad Hronom • Stará Kremnička • Kremnica (Staré banské mesto. Jedno z najkrajšie situovaných miest na Slovensku. Na území Kremnice sa dolovalo zlato už v 11. storočí.) • Skalka (Ubytovanie)

Zdar Boh
Metalistka
Úderníčky
Predák
Mám marketingový plán
Rožok s mäskom
Bubliny
BSP
Vedúci lampárne
Na vrchole
Pokrvné bratstvo
Permoníci