3.deň

Kremnica • Stará Kremnička (Stará banícka obec, ktorá vznikla ako osada Kremnice, od 16. storočia samostatná. Značne rozšírené bolo nemecké osídlenie. Ťažili sa vzácne kovy, najmä rudy zlata. Zaujímavosťou je banský vodovod z Turčeka, ktorý vedie pozdĺž železnice.) • Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov - Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • Vrch Kremnický štít • Krahule (Asi kilometer za obcou je ranogotický kostol sv. Jána z 13. storočia, v blízkosti ktorého sa nachádza jeden z geografických stredov Európy.) (Ubytovanie)

Trafím fotografa?
Slepá baba
Žralokovi chutí
Jakub Krowak
Pedagogický dozor
Podaj fľašu
Na miesta, štart!
Šerpov Bazár
Perličkový kúpeľ
(Kajov štýl) Reloaded
Majkl Džexn
Aquabelovia