4.deň

Kremnica • Stará Kremnička (Stará banícka obec, ktorá vznikla ako osada Kremnice, od 16. storočia samostatná. Značne rozšírené bolo nemecké osídlenie. Ťažili sa vzácne kovy, najmä rudy zlata. Zaujímavosťou je banský vodovod z Turčeka, ktorý vedie pozdĺž železnice.) • Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov - Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • Harmanecká jaskyňa • Krahule (Asi kilometer za obcou je ranogotický kostol sv. Jána z 13. storočia, v blízkosti ktorého sa nachádza jeden z geografických stredov Európy.) • Kremnické Bane • Horný Harmanec (Vznikol v 15. storočí ako drevorubačská a uhliarska osada. V blízkosti obce, vo svahu vrchu Kotolnica je vchod do prírodnej pamiatky Harmanecká jaskyňa (Po celý rok sprístupnená jaskyňa, s kvapľovou výzdobou, s rozsiahlymi dómami a viacerými jazierkami s jaskynnými perlami.) • Dolný Harmanec • Harmanec (Vznikla v 19. storočí ako osada Harmanecká papiereň, v ktorej bola roku 1829 postavená papiereň na ručnú výrobu z handroviny. V roku 1868 prešla na modernú technológiu výroby papiera z drevoviny.) • Motyčky • Donovaly • Malinô Brdo (Ubytovanie)

Výlov lúčneho koníka
Komu, že je lepšie?
A predsa sa točí!
Jééééj
Kupujeme kremnickú kvalitu
A poletím...
Sme na pupku Slovenska!
Lanovačka?
Kto drží srdce?
Dáš si dnes guláš?
Pred jaskyňou
Ja mám táááky jazyk!