5.deň

NP Veľká Fatra (Krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Pohorie je dlhé asi 45 km , široké 16 - 22 km a má celkovú rozlohu 780 km2. Leží vo výške 500 až 1592 m , priemerne vyše 900 m .n.m. Najvyšším bodom je Ostredok /1592 m.n.m./. Od ostatných jadrových pohorí sa líši tým, že kryštalické jadro vystupuje na povrch na pomerne malej ploche. Prikrývajú ho série zvrásnených, prípadne popresúvaných druhohorných hornín. Ich celkový sklon je v smere západ až severozápad, hoci v detailoch býva vzhľadom na komplikovaný vývoj rozličný.) • Vrch Šiprúň (Ubytovanie)

Čakáme na sneh
Dve Stanky
Na Šiprúni
Kukačky
Mlsný jazýček
Štyria mušketieri
Vrcholové vajce
Nerozpustné
Za mrežou
Výstup na nečisto
Zapnite to!
Zaslúžená odmena