7.deň

Ružomberok (Uvádza sa od roku 1233. V roku 1318 po príchode nemeckých kolonistov baníkov získala obmedzené mestské práva. Koncom 19. storočia vznikli prvé závody-papierne, (papierenský mlyn tu bol už od roku 1721), celulózky, zápalkáreň a spracovanie bavlny, bryndziareň.) • Svätý Kríž • Liptovský Mikuláš • Kvačany • Horná Lehota • Splav rieky Orava • Oravský Podzámok • Oravský hrad (Pochádza z druhej tretiny 13. storočia a nahradil starý drevený hrádok. Komplex budov horného, stredného a dolného hradu sa budoval zhora nadol postupne až do 17. storočia. Dnešnú podobu získal hrad v roku 1611 zásluhou Juraja Thurzu.) • Podbiel (Archeologická lokalita z doby hallštattskej. Na kopci Biel sú zvyšky stredovekého hradu a údajne aj kláštora templánov. V roku 1803 tu otvorili bane na železnú rudu a v roku 1836 postavili hutu. Južne od obce sa  nachádza národná prírodná rezervácia Bielska skala. Zachoval sa tu tiež charakteristický komplex hospodárskych usadlostí postavených v radoch za sebou – Bobrova raľa.) • Tvrdošín • Námestovo (Námestovo vzniklo počas valašskej kolonizácie v 16. storočia (1557), pričinením F. Thurzu. Známe bolo pláteníctvom, garbiarstvom a jarmokmi. V roku 1776 Mária Terézia povýšila Námestovo na mesto s právom na 4 jarmoky a štvrtkové trhy.) • Vodná nádrž Orava • Rabča (Ubytovanie)

Čakanie na spoj
Veliči
Pijavice
Artikulárne foto
Marta zadník
Kde je Viktor a Arči?
Stanka predník
Kto ma pobozká?
V nohách máme tisíc míľ
Striptízek
Na kozyyy!!
Oravský pltníci