8.deň

Vodná nádrž Orava (Vybudovaná v rokoch 1941 až 1953, avšak prvý návrh priehradu na Orave vznikol už v  oku 1730. Hlavným dôvodom boli časté záplavy. Vzdutím vodnej hladiny zanikli obce Ústie, Slanica, Hámre, Osada, Ľavkov, časť Námestova a Bobrova. Hlavnými zdrojnicami vodnej nádrže sú rieky Biela a Čierna Orava. Plocha nádrže je 35,4 km², čím drží primát na Slovensku.) • Zubrohlava • Rabča (Prvý raz sa obec spomína v roku 1564 ako valaská osada v majetku. Pre svoju polohu pri kráľovskej ceste bola obec často drancovaná a sídlili tu vojaci Oravského panstva. Spolu s Oravskou Polhorou vytvára voľnú reťazovú kolonizačnú dedinu.) • Oravská Polhora (Najsevernejšia obec Slovenskej republiky (49° 37´s.z.š.) Pahorkatina až vrchovina okolo obce sa intenzívne poľnohospodársky využíva. Obec vznikla v roku 1588 ako valaská osada podriadená Oravskému panstvu. V polovici 20. storočia tu bola známa výroba dvojhlasových gájd a bezdierkovej horalskej píšťalky.) • Vrch Babia hora • Slaná voda (Už v 16. storočí tu boli známe miestne slané minerálne pramene, podľa ktorých bola osada pomenovaná. V roku 1755 tu začali kopať bane na soľ, ktoré však čoskoro opustili a zanikli. V roku 1863 tu František Skyčák zriadil kúpele, pričom liečivé účinky jódobrómovej vody sa využívali pri liečení kožných, ženských a vnútorných chorôb a katarov horných dýchacích ciest.) • Rabča (Ubytovanie)

Niečo si nechám na neskôr
Ruksačiková párty
Hádam doplávame, i keď šikmo
Zišla sa celá rodinka
Vrcholové Babie družstvo
Kolienka k sebe, baby
Synu, týmto smerom v živote
Rýchlo od seba
Stretnutie pod hríbikom
A budem prvý
Kde mám to lízatko?
Ešte posledná piškótka