1.deň

Bratislava • Kúty (Významný železničný uzol a železničný hraničný prechod do Českej republiky.) • Šaštín-Stráže (Jedno z najmladších miest na Slovensku (od 1.septembra 2001). Od roku 1564 sa tu uctievala socha Sedembolestnej Panny Márie (Pieta), ktorú vyhlásil roku 1732 arcibiskup Imrich Eszterházy za zázračnú. Preto povolil aj jej verejnú úctu. V súčasnosti je dvojvežová bazilika národnou svätyňou, bazilikou (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Kláštor a bazilika je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) a dnes je v správe saleziánskej rehole.) • Gbely (Mimoriadny význam pre obec malo objavenie nafty v roku 1912 a začiatok jej ťažby v roku 1914. V roku 1912 gbelský občan Ján Medlen zistil na svojom pozemku unikajúci plyn, ktorý využil na kúrenie vo svojom domci. Verejnosť upozornil na nález plynu výbuch v roku 1913. Úradné komisie zistili zemný plyn a našli pri vŕtaní čierny olej.) • Kopčany (Najvýznamnejšiu kultúrno-historickú pamiatku v obci predstavuje Kostolík sv. Margity Antiochijskej. Ide o gotizovaný, pôvodne románsky kostolík. Je jednou z najstarších architektonický pamiatok na Záhorí. Jej pôvod nie je doposiaľ podrobne prebádaný. Najstaršia písomná zmienka o kaplnke pochádza z roku 1554. Kostol sa nachádza len necelý kilometer od Valov – sídla veľkomoravských kniežať v chotáry obce Mikulčice na moravskej strane. Typologicky patrí do skupiny malých jednoloďových kostolov s pravouhlým uzáverom lode, ktoré sa stavali v strednej a západnej Európe v 8. - 11. storočí.) • Holíč (Najvýznamnejšou stavebnou podmienkou mesta je národná kultúrna pamiatka (NKP) barokovo-klasicistický monumentálny kaštieľ s opevnením, ktorý vznikol na základoch pôvodného Nového hradu. Habsburgovci ho dali v 18. storočí prestavať na letné sídlo. Okolo kaštieľa je park, bažantnica a rybník, ktoré sú ohradené barokovým múrom.) • Skalica (6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta. V 17. storočí počtom obyvateľov, domov, ale predovšetkým z ekonomického hľadiska patrila Skalica medzi 5 - 6 najväčších a najvýznamnejších miest Slovenska a bola postavená na úroveň ďalším kráľovským mestám Bratislave, Košiciam, Trnave, Bardejovu či Prešovu.) • Radošovce • Smrdáky (Ubytovanie)

Pod putovnou štandardou
Džejár a Gbelané
Mel Gibson v Kopčanoch
KopčanyHedge
Johan von Expedičník IV.
Saudkova s rodinou
Nebojte sa, som horolezec!
Venezuela 1984
Vytriskne?
Gambrinus tour
Nini a Teri
Tri jahody pre mamičku