2.deň

Smrdáky (Štrnásť prameňov sírnej, slanej, jódovej minerálnej vody s teplotou okolo 12 °C, ktoré sú hĺbkovo zachytené, majú vysoký obsah minerálnych solí, 3400 mg na 1 liter, a najvyšší obsah sírovodíka - až 680 mg na liter, medzi liečivými vodami nielen u nás, ale aj v Európe, s výnimkou jej vulkanických oblastí. Smrdácke kúpele majú okrem výborných vôd aj ložiská jemného sírneho bahna, ktoré vynikajúco doplňuje liečebné procedúry kožných chorôb ako hlavných indikovaných chorôb.) • Sobotište • Podbranč (Nad obcou zrúcanina hradu. Strážny hrad postavený pôvodne v ranogotickom štýle s vežou, palácom a kaplnkou. Nižšie podhradie v 15. a 16. storočí zastavala ako obranné pásmo. Obvodové múry sú opravené a zakonzervované. Od hradu je široký kruhový rozhľad.) • Senica (Významné administratívne a hospodárske centrum Záhoria. Nachádza v severovýchodnej časti Záhorskej nížiny, na jej rozhraní s Myjavskou pahorkatinou v povodí potoka Malina.) • Jablonica • Hrad Dobrá voda (Zrúcanina hradu nad obcou Dobrá Voda v hustom lesnom poraste na výbežku hrebeňa Malých Karpát. Hrad postavili pravdepodobne v 13. storočí na mieste starého hradiska, po ktorom zostala iba časť zemného opevnenia na juhozápad od dnešných ruín.) • Brezová pod Bradlom • Vrbové • Čachtice (Na Čachtickom hrade žila podľa všetkého najmasovejšia vrahyňa v našich dejinách (podľa niektorých zdrojov na svete) Alžbeta Báthoryová (1560 - 1614), manželka župana a hlavného kapitána uhorských vojsk Františka Nádasdyho. Za vyše štvrťstoročie - od 1585 do 1610 - zavraždila na svojich majetkoch, hlavne však na Čachtickom hrade vyše 600 mladých dievčat (aj niektoré šľachtičné). Podľa legendy sa kúpavala v krvi mladých dievčat, aby si zachovala krásu a mladosť.) • Nové Mesto nad Váhom (Prvá písomná zmienka o meste je zo 6. júna 1253, keď Kráľ Belo IV. udelil jeho obyvateľom mestské výsady za služby preukázané počas tatárskeho vpádu. Patrí teda medzi najstaršie slovenské mestá. Medzi najkrajšie sakrálne pamiatky mesta a celého Považia zaraďujeme opevnený Kostol Narodenia Panny Márie.) • Trenčín • Trenčianska Teplá • Bolešov (Ubytovanie)

Zátišie s Palcom
Zdravý Eugen zdraví
Brača v bráne
Malý krok pre človek, veľký...
Svetlo na konci tunela
Trojkoalícia
Teplo na konci tunela
Na vrchole
Výborné pikolo
Na kone!
Okresný stavebný podnik
Sekaná