3.deň

Trenčianske Teplice (Kúpeľná liečba v Trenčianskych Tepliciach sa zakladá na využití teplých síranových, vápenato-horečnatých sultánových termálnych prameňov a sírneho mineralizovaného bahna ako podporného prírodného prostriedku pri liečbe. Vyviera tu päť termálnych prameňov s teplotou od 35 do 40 °C, z ktorých tri vyúsťujú priamo do bazénov. Jedným z charakteristických prvkov teplických vôd je prítomnosť sírovodíka a oxidu uhličitého.) • CHKO Strážovské vrchy (Bola vyhlásená v roku 1989 na výmere 30 979 ha. Účelom vyhlásenia oblasti za chránenú je ochrana a zveľaďovanie prírody a krajiny Strážovských a Súľovských vrchov. Z hľadiska geologického podkladu ide o mimoriadne pestrú stavbu a ojedinelé pohorie so zastúpením všetkých štyroch subtatranských príkrovov (manínsky, krížňanský, chočský, strážovský), v dôsledku čoho na území vystupujú najmä vápence a dolomity.) • Nová Dubnica (Mesto je moderné, mladé, budované v päťdesiatych rokoch, jeho história je krátka a úzko spätá s najbližším okolím v Ilavskej kotline. Vznik mesta Nová Dubnica je spojený s rozširovaním sa strojárskych závodov v Dubnici nad Váhom.) • Dubnica nad Váhom (Leží v Ilavskej kotline Považského podolia. Ide o priemyselné centrum podnikov ťažkého a všeobecného strojárstva s príslušným odborným školstvom (závody ťažkého strojárstva a všeobecného strojárstva). Podniky strojárskeho priemyslu dopĺňajú prevádzky závodov stavebného, elektrotechnického a potravinárskeho priemyslu.) • Ilava (Dominantu mesta tvorí silueta niekdajšieho Ilavského hradu, kláštorného kostola rádu trinitárov, dnes farského barokového kostola. V strede mesta stojí zvonica, ktorej v roku 1894 zhorel aj trojcibuľovitá strecha. Historická časť mesta leží na južnej sprašovej terase, zatiaľ čo železničná stanica a časť Ilavy rozkladajúcej sa v povodí rieky Váh leží pod terasou.) • Pruské • Vrch Vápeč • Červený Kameň • CHKO Biele Karpaty • Lednica • Lednické Rovne (Najvýznamnejším podnikom obce sú spojené sklárne v Lednických Rovniach, ktoré si v roku 1992 pripomenuli sté výročie založenia svojej prvej materskej výrobne podnikateľskou rodinou Schreiberovcov a boli premenované na akciovú spoločnosť LR CRYSTAL (RONA).) • Púchov (Pre rozvoj mesta sa stalo rozhodujúcim vybudovanie Považskej železnice v roku 1883 a otvorenie prevádzky na trati Horní Lideč - Púchov v roku 1935. V súčasnosti je najdôležitejším priemyslom v okrese gumárenský – Matador, a.s. (výroba pneumatík, v januári roku 1999 bola podpísaná dohoda z nadnárodnou spoločnosťou Continental o spoločnej výrobe pneumatík), odevné závody Makyta, a.s., Terazza (benátskej dlažby) a dlaždíc.) • Beluša • Ladce (Významnou a svojim spôsobom unikátnou stavbou bolo vodné dielo, hydrocentrála v Ladcoch. Stavali ju v rokoch 1932 - 1936 ako prvú vodnú elektráreň väčšieho rozsahu na Slovensku. Mimoriadne dôležitým dátumom pre Ladce je tiež rok 1889, kedy za začala výstavba cementárne, ktorá prvá v Hornom Uhorsku vyrábala cement moderným spôsobom.) • Košeca • Bolešov (Ubytovanie)

Zohriate družstvo č. 2
Nevieš kde máš vtáka?
Strýko Marcin a syn
Aj Vám chutí?
Kajo Lisa da Vinci
Guláš party
Len 50% tuku
Srnec Palec
I Danka ma svoje dni
Švédi z Hája
Grófi z Grófova
Slnečná Terča