4.deň

Považská Bystrica • Predmier • Súľovské vrchy (Horský krajinný celok v severozápadnej časti Fatransko-tatranskej oblasti. Pestrosť a rozloha bralných tvarov (budujú ich hlavne súľovské zlepence), zvláštnosti siete dolín a drobných vnútrohorských kotliniek (Súľovská, Švinianska, Podskalská a podobne) tvoria jeden z najvzácnejších prírodných výtvorov na Slovensku.) • Bytča (Najväčší rozkvet zaznamenalo mesto, keď patrilo rodine Thurzovcov, na konci 16. a začiatkom 17. storočia. Thurzovci boli jedným z najmocnejších feudálnych rodov v Uhorsku a Juraj Thurzo, uhorský palatín, mal svoje sídlo v Bytči. Thurzovci postavili zámok, ktorý patrí medzi klenoty renesančného staviteľstva na Slovensku. Areál zámku tvoria štyri budovy - renesančný kaštieľ so štvorcovým pôdorysom a arkádovým nádvorím; sobášny palác, ktorý dal postaviť Juraj Thurzo pre svadobné hostiny svojich siedmych dcér; pôvodne staršia budova prestavaná v klasicistickom štýle a vstupná budova z konca 19. storočia.) • CHKO Kysuce • Makov (Katastrálne územie Makova spadá do dvoch horských celkov: Javorníkov a Turzovskej vrchoviny. Obidve pohoria sú vybudované treťohornými flyšovými horninami stredného až vrchného eocénu. Tieto sú v podstate zložené z ílovcov a pieskovcov, ktoré sa striedajú v mocných súvrstviach v podobe predĺžených pásov.) • Vysoká nad Kysucou • Turzovka (V roku 1598 mesto založil uhorský palatín Juraj Turzo.) • Korňa (V blízkosti osady Muchovci sa nachádza zaujímavá prírodná pamiatka - Korňanský ropný prameň. Predmetom ochrany je ojedinelý prirodzený povrchový výver ropy s jej odtokom.) • Raková • Čadca • Krásno nad Kysucou (Jedno z najmladších miest na Slovensku. Leží na sútoku riek Bystrica a Kysuca obkolesené horskými celkami Javorníkov, Kysuckých Beskýd a Kysuckej vrchoviny.) • Kysucké Nové Mesto • Žilina • Vrútky • Martin • Turčianske Teplice (Kúpeľné pramene rozdeľuje potok Žarnovica tak, že na pravom brehu bol Modrý - Zelený a Červený kúpeľ a na ľavom Žltý, nazývaný aj Cigánsky a Ľudový. V Balneografii J. Hensela z roku 1950 je opísaných osem prameňov s názvami Biely, Ľudový 1, 2 a 3, Modrý, Červený a dva vaňové kúpele bez podrobnej analýzy. Indikované boli najmä pre katary močových ciest, fosfatúriu a karbonatúriu, ale aj niektoré ostatné choroby.)

Skoky na lyžiach zn. SULOV
Nad Hlbockým vodopádom
Sme v obraze
Takto bývali zemania
Maca dole, Kajo hore
Starý dobrý kamarát
Čakanie na tretieho
V motoreste
Slnečný dážď
Pozeráme do blba
Sme pod vodopádmi
Pokojne sa pripoj