5.deň

Sklabinský hrad (Zrúcanina hradu na návrší nad obcou Sklabinský Podzámok. Hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia na mieste staršieho hradiska. Stal sa strediskom hradného panstva. Najstaršou časťou je horný hrad s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi budovami. Dominujúcou bola mohutná veža, situovaná na najvyššom bode brala.) • Kláštor pod Znievom (Kultúrnohistoricky významná obec v strednom Turci. V druhej polovici 19. storočia sa stáva zo Znieva jedno z centier slovenského národného hnutia. Bolo tu otvorené jedno z troch slovenských gymnázií v monarchii. Obec v súčasnosti preslávila hlavne minerálna voda Kláštorná, ktorá sa plní do fliaš priamo pri zdroji v obci Kláštor pod Znievom, v modernom závode podniku Kláštorná, s.r.o. vybudovanom v roku 2004. ) • Znievsky hrad • Blatnica (Približne 2 km severne od obce, na nízkom vápencovom chrbte Plešovice, oddeľujúcom Gaderskú dolinu od Turčianskej kotliny, sa nachádza zrúcanina hradu.) • Vrch Tlstá (Mohutný rozložitý vrch s charakteristickým bralnatým reliéfom tvoriaci trasy a bralné rady. Pozoruhodná je vrcholová plošina, kde sa v masíve vytvorilo niekoľko jaskýň. Z vrcholu je otvorený výhľad na Turiec, Malú Fatru a časť Veľkej Fatry.) • Gaderská dolina • Mošovce • Turčianske Teplice (Ubytovanie)

Hádaj kto som
Kapitán Jakub Sparrow
Stroskotanci
Posádka Čierneho vesla
Nástup do boja
Bossovi sa nakláňa stolička
Rybár na suchu
Predpotopné obdobie
Bejvoč
Dnes na Vás dýchne smrť
Zastavte na cikpauzu
Omámení vodou z Hrona