7.deň

CHKO Poľana (Bola vyhlásená 12. 8. 1981 za chránenú krajinnú oblasť s plochou 20 079 ha. O jej veľkej hodnote svedčí aj tá skutočnosť, že je od roku 1990 biosférickou rezerváciou UNESCO. Vrcholová časť Poľany je národnou prírodnou rezerváciou (NPR) s výmerou 686 ha, vodopád Bystré je chránený ako prírodný výtvor (3,98 ha).) • Vrch Poľana (Pomerne malé, ale najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Predstavuje silne narušenú formu zvrstvenej sopky (stratovulkánu) s kalderou, ktorá vznikla eróziou pôvodného kráteru stratovulkánu.) • Detva (Obec vznikla ako poľnohospodárska obec pomerne neskoro v roku 1636 až 1638 s nespočetnými lazami a osadami okolo. Stala sa významným strediskom trhov a výroby ovčieho syra. V roku 1787 tu zriadili prvú bryndziareň na Slovensku.) • Dúbravy • Očová (Očová patrí k podpolianskym lokalitám s pôsobivým hudobno-tanečným folklórom. Folklór je v súčasnosti výrazným kultúrnym fenoménom v obci vďaka folklórnym súborom Očovan a Poľana. Charakteristické sú výšivky krivou ihlou, výroba hudobných nástrojov (fujara, píšťalka), tkanie na krosnách, architektúra i ľudový spev a tanec.) • Hrochoť • Bátovský balvan • Jánošíkova skala • CHKO Poľana (Ubytovanie)

Zaklínanie dažďa
Tešíme sa na Vepor
Umytý pod Veprom
Orange s paštékou
Old šetrhend s družinou 2
Medveď! Do boja!
Medvedice sa neboja
Sčítanie ľudu s pod Vepra
Odstavčatá od Vepra
Je tu prekráásny výhľad...
Tam sme boli
Kam teda ideme?