8.deň

Zvolen • Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov: Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • NPR Boky - Čertov kameň • Šášovský hrad (Pomerne rozľahlé zrúcaniny hradu na strmom ľavobrežnom brale priamo nad tokom rieky Hron a nad obcou Šášovské Podhradie. Hradné ruiny sa aj dnes sústreďujú okolo ústredného pretiahnutého vnútorného hradu zakončeného kruhovou baštou.) • Lehôtka pod Brehmi • Hliník nad Hronom • Revištské Podzámčie (Zrúcanina hradu nad Revištským Podzámčím, na okraji zalesneného zrázu, na pravom brehu Hrona nad veľkým meandrom oproti obci Bzenica. Hrad postavili v druhej polovici 13. storočia, pravdepodobne okolo 1253 spolu so Šášovským hradom situovaným o 15 km ďalej severovýchodne, na druhej strane Hrona. Oba hrady strážili priechod úzkou dolinou cez Hronský úval - prístupovú cestu do stredoslovenskej banskej oblasti.) • Žarnovica • Nová Baňa • Zlaté Moravce • Nitra • Bratislava

Doporučené vybavenie
Na hrade Revište
Zaslúžený odpočinok