1.deň

Bratislava • Košice (/241 000 obyv., 210 m.n.m./ Metropola východného Slovenska, 2. najväčšie mesto Slovenska. V kontexte Slovenska, vzhľadom k zrkadlovite excentrickej polohe voči Bratislave, si s ňou delia sféry vplyvu približne v pomere 2:3. Rozloha je 243km2, na 1km2 pripadá 970 obyvateľov. Osídlenie je tu pravdepodobne najstaršie v Európe vôbec, je archeologicky podopreté najmä paleolitickou osadou s budovanými obydliami v Barci. Vyspelá kráľovská osada Villa Cassa sa spomína v roku 1230. Po získaní mestských privilégií roku 1290 sa Košice stali sídlom najvyššieho orgánu štátnej moci Horného Uhorska - Kráľovskej komory.) • Budimír • Prešov (Krajské hospodársko - kultúrne centrum Šariša. Trvalé slovanské osídlenie doložené na prelome 8. a 9.storočí. V 11. - 13. storočí sa v meste usídlili maďarskí a nemeckí prisťahovalci. V 17. - 18. storočí sídlo Šarišskej župy.) • Veľký Šariš • Šarišský hrad (Bol kráľovským stoličným hradom a rezidenciou uhorských panovníkov v Šariši. Do 17. st. bol sídlom Šarišskej stolice. Patril medzi najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie hrady Slovenska.) • Chminianska Nová Ves • Lipovce (/508 obyv., 587 m.n.m./ Poľnohospodárska obec na styku Bachurne s Braniskom pri potoku Lipovec. Administratívne patrí do okresu Prešov a Prešovského samosprávneho kraja. V tunajšom závode Salvator Lipovce (Minerálne vody, a.s.) sa zachytáva a plní (od roku 1876) prírodná stolová, slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, sírna kyselka, so zvýšeným obsahom fluoridov.) • NPR Kamenná Baba (Rozprestiera sa v západnej časti chotára obce Lipovce. kde sú na žulovom podloží nasunuté druhohorné vápence a dolomit. Lačnovský potok tu vyhĺbil romantickú tiesňavu, ktorá je jadrom národnej prírodnej rezervácie (NPR) Kamenná Baba s dominujúcimi útvarmi Mojžišov stĺp, Komín a Vrátnica. Na sútoku oboch potokov sa vytvorila náplavová plošina, na ktorej vyviera viacero minerálnych prameňov.) • Hermanovce • Jarovnice • Rožňany • Sabinov (/12 290 obyv., 327 m.n.m./ Okresné mesto, pôvodne slovanská osada spred 11. storočia, ktorá vznikla pri ohybe Torysy a na jej severnej a severovýchodnej a východnej terase na styku Šarišského podolia s najvýchodnejším výbežkom Bachurne a najvýchodnejšie doznievajúcim Hromovcom. V centre námestia upúta malebný hodnotný komplex historických sakrálnych i svetských objektov. Medzi nimi vynikajú gotický kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa, kostolík Panny Márie, renesančná zvonica z roku 1657, dva evanjelické kostoly a budova bývalého lýcea.) • Pečovská Nová Vese • Lipany • Kamenica (Obec má pôvodne potočnú radovú zástavbu s výskytom niekoľkých zachovalých zrubových dreveníc z 19. storočia. Majú sedlovú strechu, doskový štít, podlomenicu, sú podmurované a podpivničené. Hospodárske stavby stoja v otvorenom dvore za domom. Nad obcou zrúcanina Kamenického hradu na odlesnenom kopci Zámok /725 m.n.m./ so širokou panorámou.) • Ľubotín • Malcov • Bardejov • Regetovka (Ubytovanie)

Jana mladšia
Najmladší jaskyniari
Kontrola letovej prevádzky
Ženy a deti prvé
Posledné varovanie
Adams family
Kde mám doklady
Letušky po službe
Pripútajte sa prosím
V Lačnove na lačno
Archanjel Marián
Albertov druhý pôrod