2.deň

Bardejov (/33 150 obyv., 277m.n.m./ Centrum horného Šariša. Územie "terra Bardfa" s rozsiahlym chotárom sa v písomných prameňoch prvýkrát spomína v roku 1247 v súvislosti s nemeckými osadníkmi z Prešova, ktorí tu zaberali majetok cistercitského rádu, ktorý tu mal kláštor a kostol s patrocíniom sv. Egídia. V roku 1950 bol Bardejov vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Dnes je jedným z najlepšie zachovaných stredovekých miest v Európe a zapísaný v zozname pamiatok UNESCO. V historickom jadre je 273 pamiatkovo chránených objektov /kostol sv. Egídia, Mestská radnica, Dolná brána, Barbakan, Horná brána, atď.) • Bardejovské Kúpele (Kúpele sú miestnou časťou Bardejova, ktoré je významným historickým aj súčasným centrom Horného Šariša i okresu. Okolie kúpeľov i mesta s pohorím Busov patrí do pohoria Východných Beskýd, z ktorých je časť pre svoje zachované prírodné hodnoty chránenou krajinnou oblasťou s viacerými prírodnými rezerváciami. 10 hydrogénuhličitanovo-chloridových, sodných, uhličitých, železnatých hypotonických studených liečivých prameňov s výdatnosťou 3,27 litra za sekundu sú najznámejšie Hlavný, Lekársky a Herkules.) • Múzeum šarišskej dediny (Východiskami pri príprave a výstavbe najstaršej expozície ľudovej architektúry na Slovensku v Bardejovských kúpeľoch boli snaženia východoslovenských múzejníkov už v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia vybudovať v tomto významnom kúpeľnom stredisku sniekoľko storočnou kúpeľnou tradíciou múzeum v prírode, kde by sa zachránili zanikajúce pamiatky ľudového staviteľstva severovýchodného Slovenska. Prenesenie cerkvi z Mikulášovej v rokoch 1926-1932 bolo prvým počinom v tomto úsilí. Až koncom päťdesiatych rokov vznikli konkrétne projekty, ktoré okrem záchrany a prezentácie ľudovej architektúry si položili za cieľ aj zvýšenie turistickej atraktívnosti kúpeľov.) • Zborov • Hrad Zborov (/474 m.n.m./ Zrúcanina hradu, zvaného aj Makovica, na zalesnenom kopci, južne od obce Zborov. Obec leži v Ondavskej vrchovine pri potoku Kamenec, približne 10 km od Bardejova. Hrad postavili na mieste staršieho hradiska pravdepodobne v 13., alebo začiatkom 14. storočia na ochranu uhorsko - poľskej cesty. Ústrednou časťou hradu je mohutný donžon, ku ktorému patril palác, kaplnka a ďalšie budovy, obklopené nepravidelnou hradbou opevnenia s polkruhovými baštami. Zborovský hradný vrch je národnou prírodnou rezerváciou (NPR) na ploche 25,5 ha kde sa chráni hlavne vegetácia jedl'obučín.) • Bardejovské Kúpele • Regetovka (Ubytovanie)

Čestná stráž
Do koča i do voza
Perelesnice
Opory Dukly
Zásah!!
Pramene ľudovej slovesnosti
Na senách
Takto sa písala história
Pozri aký mám KANÓN!
Hrdinovia
Jahody, reloaded...
V bare...