5.deň

Bardejov • Smilno (/725 obyv., 425 m.n.m./ Obec bola strediskom panstva Smilno, pričleneného od roku 1364 k panstvu Makovica. Koncom 14. storočia obec spustošili poľské vojská a v roku 1711 z nej utiekli poddaní. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, obchodom s ošípanými a tabakom. Juhovýchodne od obce sa rozprestiera zaujímavá geologicko-tektonická jednotka Smilnianske tektonické okno, ktoré má v regionálnej mape vo flyšovom pásme dominantné postavenie.) • Svidník (Severovýchodne od Svidníka sa nachádzajú drevené kostolíky, NKP v obciach Ladomirová, Krajné Čierno, Hunkovce, Nižný Komárnik. V širšom okolí sú ďalšie drevené kostolíky NKP v Šemetkovciach, Miroli,Bodružali, Dobroslave a Korejovciach. Ide o majstrovské diela ľudových prevažne anonymných tvorcov. Sú prejavom sociálnych pomerov, ekonomických možností, materiálnych a kultúrnych podmienok života ľudu v určitých oblastiach. V roku 1975 bolo na Slovensku 70 drevených kostolíkov. Drevené kostolíky východného obradu sú obyčajne trojvežové, so stupňovite gradovanými strechami i vežičkami smerom k vstupu, s centrálnym charakterom pôdorysu lode oddelenej ikonostasom od svätyne.) • Stropkov (Doposiaľ najstaršie hodnoverné správy o Stropkove pochádzajú z roku 1404 a 1408 a predstavujú nám ho ako mestečko a stredisko feudálneho panstva. Poloha mesta ho predurčila k tomu k tomu, že sa stalo vstupnou bránou Uhorského kráľovstva v smere zo severu cez Duklu. Pri hraničných šarvátkach mesto neustále doplácalo.) • Havaj • Krásny Brod • Medzilaborce (/6 741 obyv., 326 m.n.m./ Ležia v severovýchodnej časti východného Slovenska v Prešovskom samosprávnom kraji, na sútoku riek Laborec a Vydraňka. Z kultúrno-historických pamiatok sú najvýznamnejšie tri sakrálne stavby. Cerkev Svätého Ducha, Cerkev Svätého Bazila Veľkého a Rímskokatolícky kostol Panny Márie. Zaujímavosťou je, že je jediným chrámom rímskokatolíckej cirkvi v Medzilaboreckom okrese. V meste pôsobí jedinečné Múzeum Andyho Warhola, ktorý pochádzal z Medzilaboriec. Múzeum bolo otvorené 30. júna 1991 vďaka iniciatíve Johna Warhola, viceprezidenta nadácie Andyho Warhola v New Yorku a ďalších nadšených propagátorov zakladateľa popartu.) • Havaj • Humenné (Rozprestiera sa v nadmorskej výške 157 m.n.m., pri sútoku riek Laborec a Cirocha. Je druhý najväčším mestom historického Zemplína. Nachádza sa približne uprostred Európy, medzi Košicami a Prešovom, poľským Jaslom, podkarpatským Mukačevom i Užhorodom, maďarskou Nyiergyházou, a len 100 km vzdialeným Satu Mare v rumunskom Marmaroši. V meste sa nachádza Expozícia ľudovej architektúry a bývania - skanzen.) • Brekov • Strážske (Malé mestečko ležiace v severnej časti Východoslovenskej nížiny. Prvá písomná zmienka o meste spadá do obdobia roku 1337 /Ewrmezew - Strážne pole/. Mesto bolo založené kráľovskými hliadkami na začiatku 12. storočia. V 15. storočí bolo mesto majetkom miestneho feudálneho panstva. V oblasti prevládala stará tradícia mlynárstva a vinárstva. Prvý vlak prišiel do Strážskeho v roku 1871. Koncom 19. storočia v meste vyrástla petrolejová rafinéria. V roku 1943 bola postavená nová železničná trať Prešov - Strážske. Dva mestské chrámy, rímskokatolícky a gréckokatolícky kostol, boli postavene v rokoch 1821 a 1794.) • Nacina Ves • Michalovce (/114 m.n.m., 41 068 obyv./ Mesto sa rozkladá na ploche 52,81 km2 v severnej časti Východoslovenskej nížiny, zavlažovanej stredným tokom rieky Laborec. Charakteristická dominantou mesta je vrch Hrádok /193 m.n.m./ a rozsiahlejšia Biela hora /159 m.n.m./. Mesto leží v srdci Zemplína, je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Je vstupnou bránou rekreačnej oblasti Zemplínska šírava.) • Zemplínska Šírava (Ubytovanie)

Obetavá hra
Perelesnica a dieťa
Unavené obecenstvo
El Capitan
Meranie nadmorskej výšky
Akademikov odpal
Bardejovský jednorožec
Zlez dole, okamžite!
Terezka
Kučerov FUN Klub
V zápale boja
Dobyli sme Kapušiansky hrad