7.deň

Vihorlatské vrchy (Krajinný celok v západnej časti Vihorlatsko-gutinskej oblasti. Z juhu a západu ich ohraničuje Východoslovenská nížina, zo severu Beskydské predhorie a na východe siaha po štátnu hranicu s Ukrajinou. Pri dĺžke vyše 50 km dosahujú šírku len 2 až 11 km. Najvyšší bod Vihorlat dosahuje 1 076 m.n.m. Najväčšiu časť pohoria zaberá podcelok Vihorlatu. Na území sú veľmi časté zosuvy, ktoré podmienili i vznik najznámejšieho hradeného jazera Morské oko.) • CHKO Vihorlat (Chránená krajinná oblasť Vihorlat bola zriadená v roku 1973 na ploche 45,65 km2 s ochranným pásmom s rozlohou 346,9 km2. Zaberá len štvrtinu geomorfologického celku Vihorlatské vrchy. Rozprestiera sa rozhraní okresov Michalovce 2 668,11 ha a Humenné 1 896,35 ha. Zaberá územie ohraničené približne vrchmi Nežabec /1 023 m.n.m./, Sninský kameň /1 005 m.n.m./, Motrogon /1 018 m.n.m./, Lysá /821 m.n.m./, Roh /858 m.n.m./ a Fedkov /978 m.n.m./ s hlavnou dolinou riečky Okny, vytekajúcej z Morského oka /618 m.n.m./.) • Pozdišovce • Trebišov (Nachádza sa v juhovýchodnom cípe východného Slovenska. Je centrom južného Zemplína a rozprestiera sa na úrodnej východoslovenskej nížine v nadmorskej výške 109 metrov. Mesto má 22 556 obyvateľov a jeho katastrálne územie má rozlohu 70 km2. Z hľadiska medzinárodnej spolupráce a obchodu má výhodnú polohu, hraničí s Ukrajinskou republikou a Maďarskou republikou. V južnej časti mesta v rozsiahlom anglickom parku pri kaštieli stojí zrúcanina hradu Parič.) • Veľaty • Čerhov • Veľká Tŕňa • Zemplínska Šírava (Ubytovanie)

Vrcholová
Pozor sveter!
Čo ukrýva ruksak
V pohodičke
Danka v akcií
Na viniansky hrad
Daj mi boštek
Rytier Mišo II
Pred vstupom do Dobrej džury
Janka a kytka
Tokaj a dvaja dobrovoľníci
Po vstupe do Dobrej džury
Strategické myslenie