8.deň

Slanské vrchy (Horský krajinný celok na východnom okraji Západných Karpát v Matransko-slanskej oblasti. Vytvára horský chrbát severovýchodného smeru mierne vyklenutý na východ s dĺžkou 50 km a šírkou asi 20 km v severnej a 12 km v južnej časti. Na západe susedí s Košickou kotlinou a na východe s Východoslovenskou nížinou. Má prevažne hornatinový ráz s amplitúdou reliéfu medzi 181 - 640 m, so strmým uhlom sklonu 12 až 24 stupňov. Nadmorská výška kolíše medzi 100 - 1 092 m.n.m. a vrcholí Šimonkou /1 092 m.n.m./. Turisticky najzaujímavejší je na severe podcelok Šimonka s najvyšším vrcholom pohoria a rekreačnými strediskami Zlatá studňa a Sigord. Pozoruhodný je výskyt opálu v propylitizovaných andezitoch na Dubníku.) • Trhovište • Sečovce (/7 819 obyv., 140 m.n.m./ Mesto sa skladá z miestnych častí Kochanovce a Albinov a nachádza sa v okrese Trebišov. Administratívne patrí do Košického samosprávneho kraja. Leží v západnej časti Východoslovenskej nížiny pri jej prechode do Podslanskej pahorkatiny vo výške 140 m.n.m. Mesto obopínajú východné svahy Slanských vrchov.) • Dargovský priesmyk • Herľany (/281 obyv., 365 m.n.m./. Obec je známa svojím studeným gejzírom a bývalými liečivými kúpeľmi s výskytmi minerálnych vôd. Herlianske liečivé pramene boli známe už v 17. storočí. Za panovania Jozefa II. v rokoch 1780-1790 boli postavené budovy so 112 izbami, s kapacitou 500 hostí a s 25 kamennými vaňami. Liečili sa tu choroby žalúdočné, črevné, cievne, srdcové, ženské, málokrvnosti', alergia.) • Slanec • Hrad Slanec (/509 m.n.m./ Zrúcanina hradu na strmom kužeľovitom kopci na západnej strane obce Slanec, približne 17 km na západ od Trebišova. Hrad postavili Abovci pravdepodobne na mieste slovanského hradiska. V listine z roku 1230 sa uvádza ako Castrum Salis. Slanský hradný vrch je národnou prírodnou rezerváciou (NPR) s rozlohou 15,8 ha a s výskytom vzácneho teplomilného rastlinstva.) • Zemplínska Šírava (Ubytovanie)

Nočné dobrodružstvo
Čo všetko sa dá nájsť
Turisti, zberači
Naozaj nie je slané?
Zaslúžený odpočinok
Nepršíí
Ste si istý, že idem správne?
Je mi dobre, dobre mi je...
Babinec
Konečne spolu
Kupéčko číslo 8
Pred odchodom