5.deň

Medzev • Štós (/732 obyv./ Štós je pravdepodobne najstaršou osídlenou obcou v malebnom údolí Bodvy. Prvé písomné zmienky pochádzajú zo začiatku 13. storočia z archívu Jasovského kláštora Premonštrátov (rok 1241). Kráľ Béla IV. daroval v roku 1266 Jasovskému opátstvu rozsiahle územie, do ktorého patrila aj Smolnícka a Gelnická dolina s osadou Štós. Zo Smolníckeho poddanstva Štós vymanil kráľ Matej Korvín v roku 1465, keď daroval rodine Zápolských Spišský Hrad a banícke kráľovské mestá. Obec má vhodné podmienky pre zimné športy a letnú turistiku. Využíva k tomu vlastný lyžiarky vlek zo zasnežovaním a občerstvením. K turistickému ruchu prispievajú aj blízke Kúpele Štós a.s. s výbornými klimatickými podmienkami a liečbou chronických ochorení dýchacích ciest a pohybového ústrojenstva.) • Smolnícka Huta • Prakovce (Názov obce je zrejme odvodený od mena Talianskej princeznej Praxides, ktorá sa v prvej polovici 14. storočia mala zastaviť zo svojim sprievodom v dovtedy bezmennej osade obývanej prevažne Slovákmi. Vybudovala tu sídlisko pre svoj dvor a na mieste terajšej kaplnky dala postaviť drevený kostolík. Bohaté ložiská rudy ale aj husté lesy s množstvom dreva, zveriny a lesných plodov sa stali základom pre rozvoj remeselnej výroby. Prvý doteraz známy písomný záznam o existencii obce Prakovce pochádza z roku 1368. Rozvoj obce i život v nej je úzko spojený s výrobou železa, železiarskych a strojárskych výrobkov v miestnom priemyselnom komplexe, ktorý počas svojej takmer 250 ročnej histórie zabezpečuje pracovné príležitosti nielen pre obyvateľov obce ale celej hnileckej doliny.) • Gelnica (Mesto založili v 12.storočí, keď sa k pôvodnému slovanskému obyvateľstvu prisťahovali baníci z Bavorska. Vďaka bohatým náleziskám zlata, striebra a rúd sa Gelnica stala jedným z najdôležitejších banských miest v bývalom Uhorsku. Kultúrnohistorickou pamiatkou sú zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia, ako aj gotický kostol zo 14. storočia s neskoršími prestavbami a s cenným interiérom a baroková radnica z polovice 18. storočia, ktorá vznikla z pôvodných renesančných objektov. V meste sa nachádzajú viaceré barokové klasicistické meštianske domy, niektoré s typickou manzardovou strechou, ľudová architektúra baníckych a remeselníckych domov z 19. storočia. Významnou pamiatkou je horný krytý drevený most z roku 1831. ) • Vrch Sivec (/781 m.n.m./, prírodná rezervácia s pozoruhodnými krasovými útvarmi. Z vrcholového brala je pekný výhľad na Volovské vrchy a vodnú nádrž Ružín, ktorá vznikla na sútoku dvoch riek- Hornádu a Hnilca. Jazero je dlhé 16 km a má 600 ha vodnú plochu. Je vyhľadávaným miestom letnej rekreácie.) • Rožňava • Betliar (/1 012 obyv./ Obec leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v doline rieky Slaná. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce je kaštieľ Andrássyovcov. Jeho prestavba v 80-tych rokoch 19. storočia sa podpísala aj na interiéroch sídla, ktorého funkcia sa v druhej polovici storočia zmenila na výlučne poľovnícko-reprezentačnú. Na prvom poschodí bola vytvorená galéria predkov, do ktorej sa návštevník dostane cez honosné dubové schodisko s vitrážovými oknami. Na druhom poschodí vznikla obrazáreň so stropným osvetlením, ktorá bola na začiatku 20. storočia adaptovaná na knižnicu, je v nej viac než 15 000 zväzkov. Pohodlie rodiny i hostí zabezpečovali salóny, pracovne, herňa i apartmány s kúpelňami. Poľovnícky kaštieľ Andrássyovcov obklopuje jeden z najkrajších anglických parkov na Slovensku, ktorý bol v roku 1978 zapísaný do zoznamu významných historických záhrad sveta.) • Gemerská Poloma • Nižná Slaná • Spišsko-gemerský kras (Ubytovanie)

Úžasné pozadie
V jaskyni
Čakanie na vlak
Madona s dieťaťom
Pozor, zákruta!
Hore srdcia
Masážny grupák
Aj ja Vás mám rada
Asána