6.deň

Muránska planina (Horský krajinný podcelok v Spišsko-gemerskom krase, ktorý ohraničujú Stolické vrchy, Slovenský raj, Horehronské podolie a Veporské vrchy. Najvyšším vrchom je Kľak dosahujúci výšku 1409 m. Muránska planina je rozdelená potokmi v západnej časti na Baňov vrch, Javorinu, Hradovú a Kášter, na východnom okraji na Grúň, Strateník a Dlhý vrch. Len malá časť vody odteká z planiny povrchovými tokmi. Patrí k nim Furmanec, Strieborný potok, Hrdzavý potok, Trsteník, Strateník a Dlhý potok. Krasové vyvieračky Muránskeho krasu možno rozdeliť na trvalé s celoročným prietokom vody a občasné, prípadne na periodické vyvieračky, kde je prietok viazaný na určitý časový interval. V Tisovskom krase je zaujímavá periodická vyvieračka, chránená v národnej rezervácii. Leží 2,5 km severozápadne od Tisovca v doline potoka Furmanec, pri hlavnej ceste z Tisovca do Brezna. Zásobuje ju voda z podzemných jazier Jazernej jaskyne. Ďalšou mohutnou vyvieračkou je Teplica. Jej tok vytvárajú podzemné priestory 2,5 km dlhé, ktoré začínajú pod jaskyňou Michňová v Suchých doloch. Na obvode vrchu Hradová je niekoľko menších vyvieračiek. V okolí Muráňa je viac vyvieračiek, ktoré odvodňujú vrch Cigánka a jaskyňu Líščia Diera.) • Muráň (/1 245 obyv./ Obec vznikla v roku 1321 pri majeri pod Muránskym hradom. V 16. stor. sa tu ťažila a spracúvala železná ruda (huty, hámre). V 19. storočí sa obyvatelia zaoberali výrobou dosák a šindľov, chovom oviec, dobytka a koní, ale aj výrobou známej muránskej kameniny a keramiky. Obyvatelia sa aktívne zúčastnili SNP, začo Nemci v decembri 1944 zastrelili každého desiateho obyvateľa.) • Tisovec (/4 083 obyv./ Mesto leží na hranici Stolických vrchov a Muránskej planiny v Slovenskom Rudohorí. Jeho názov je odvodený od stromu tis, ktorý sa tu v minulosti hojne vyskytoval. Prvá písomná zmienka o Tisovci je z roku 1334 v listine uhorského kráľa Karola Róberta, vydanej 26.júna na Vyšehrade. V roku 1438 sa Tisovec spomína ako príslušenstvo hradu Hajnáčka. ) • Hrad Tisovec (Zvyšky zaniknutého strážneho hradu ležia na kopci Hradová. Založený bol pravdepodobne v 2. polovici 13. storočia. V polovici 15. storočia bol dobitý vojskami Jána Jiskry, od ktorého vydobyl hrad späť kráľ Matej Korvín. Koncom 16. storočia, po vytlačení Turkov, stratil hrad svoj význam a noví majitelia sa oň prestali starať. Po potlačení Thőkőlyho povstania bol hrad cisárskymi vojskami zbúraný, takže dodnes nemáme úplnou predstavu, ako mohol vyzerať. Zvyšky hradu sú voľne prístupné.) • Vrch Voniaca • Spišsko-gemerský kras (Ubytovanie)

Bezhlavo na vrchol
Ajhľa Slnko
Nepustím!
Turistické šľapky
Žeby Cibuľková
Kvietky vo vlasoch
Levitácia
Na sieti
Time out
Môžem?
Niečo letí
Poďme spolu lietať
Prví gymnazisti z Revúcej
Na Hradovej
Fúkači