7.deň

NP Muránska planina (Národný park Muránska planina sa nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria a predstavuje geomorfologicky významné krasové územie. Jeho jadro tvorí vápencovo - dolomitická planina s početnými krasovými útvarmi. Najvyšším vrcholom je Fabova hoľa /1439 m.n.m./. Celková dĺžka krasovej oblasti od Červenej Skaly po západné výbežky za Tisovcom dosahuje cca 25 km. V území je zaevidovaných viac ako 150 významnejších nesprístupnených jaskýň, vyše 50 ponorov a vyvieračiek, ale aj množstvo povrchových krasových javov, ako sú škrapy, krasové jamy, závrty, tiesňavy, skalné veže, bralá a pod. Najrozsiahleším jaskynným sytémom je Bobačka (2221 m dlhá výverová jaskyňa so sifónmi, podzemnými jazierkami a kvapľovou výzdobou).) • Vrch Čierťaž (Veľká poľana - pasienky a lúky na rázsoche Tŕstia, 5 km od obce Muráň. Pekné výhľady na Muránsku planinu s Poludnicou a Cigánkou a na Stolické vrchy s Kyprovom, Stolicu a Kohútom.) • Tisovec • Fabova hoľa (/1 439 m.n.m./ Výrazný vrch, najvyšší vo Veporských vrchoch. Na prvej zalesnenej priehy na severnej rázsoche Fabovej hole v sedle je z naklonenej poľany pekný výhľad na Nizke Tatry.) • NPR Suché doly • Jaskyňa Teplica • Spišsko-gemerský kras (Ubytovanie)

Pozooor!
Meh, videla som lepšie
Vrcholová košeľa
Rozhodkyne
Team Beta
Team Gama
Rodinné foto
Team Alfa
Moderná gymnastika
Plytký hrob
A túto poznáte?
Hlava na hlave
Tajomstvo pampersky
Neboj, nájdeme novú...