1.deň

Bratislava • Sereď • Nitra • Slovenské poľnohospodárske múzeum (Návrh na výstavbu skanzenu podali na Ministerstvo poľnohospodárstva ešte v roku 1967, prípravná fáza výstavby začala v roku 1981. Pri terénnych výskumoch na území celého Slovenska bolo vybraných 114 výnimočných objektov. Boli to nielen výrobné, skladovacie, spracovateľské stavby, ale aj obytné domy, kostol, spoločenské objekty, škola, krčma a drobná architektúra. Prvé stavby boli postavené v roku 1984. Do roku 1990 múzeum postavilo celkom 35 objektov. V prvej etape boli budované technicko-technologické objekty.) • Dražovce (/154 m.n.m./ Nad dražovským kameňolomom, v ktorom vystupujú rôzne druhy jurských vápencov pohoria Tríbeč, sa nachádza výrazná plošina. Na plošine je kostol svätého Michala Archanjela, kultúrna pamiatka z 1. polovice 11. storočia, prestavaná v 12. a 13. storočí. Plošina sa považuje za poriečnu roveň rieky Nitry. Je znej nádherný výhľad na pohorie Tríbeč, časť doliny rieky Nitra (niva, terasy) a epigenetický odľahlík, na ktorom stojí Nitriansky hrad. Odľahlík vznikol eróznym odrezaním okrajovej časti pohoria riekou Nitrou, ktorá predtým ako narazila na tvrdé vápence, tiekla v mäkších (ílovce, pieskovce) horninách mladších treťohôr (okrajová epigenéza). Na svahu pod vrcholovou časťou plošiny sa nachádzajú zaujímavé fluviokrasové jaskyne, bez sintrovej výzdoby.) • Topoľčany (/28 566 obyv., 187 m.n.m./. Administratívne patrí pod Nitriansky samosprávny kraj. Mesto bolo v minulosti známe najmä trhmi na vlnu, ktoré lákali aj kupcov zo zahraničia, a ceny vlny, určené na trhoch v Topoľčanoch platili pre celé Horné Uhorsko. Počas týchto trhov pomáhali muži obchodníkom prenášať veľké vrecia s vlnou - žochy, v čom môže mať základ pravdepodobný výklad prezývky Topoľčancov - žochári.) • Podhradie • Topoľčiansky hrad (/509 m.n.m./ Zrúcaniny hradu na dolomitovom brale, 18km na severozápad od Topoľčian, na juhovýchodnom úpätí Považského Inovca, v chotári obce Podhradie. Vypína sa na mohutnom dolomitovom brale priamo nad obcou. Z hradu, najmä z jeho hranolovej veže krásne výhľady vo všetkých smeroch, najmä na hrebene Tríbeča, Vtáčnika i Považského Inovca. K hradu vedie turistická značka priamo z obce. Koncom 19. storočia bola v romantickom slohu dostavaná hlavná veža a konzervovaná časť opevnenia. Na vežu, ktorá tvorí dominantu hradu, zďaleka viditeľnú, možno pohodlne vystúpiť po dohode so starostom schodišťom.) • Považský Inovec (Ubytovanie)

Dooobre to dopadne
Salut!
Škola - základ múzea
Kostolík v Drážovciach
Tetaaaa, aj ja chcem
Ochutnávka? Necháme na neskôr
Miss Poľnohospodár 2010
Aj cez prázdniny v škole!
Kam som to preboha vliezla?
Naše Letušky
Niekde tá značka predsa musí byť!
Aj takto to dopadne