6.deň

Martin (/59 772 obyv., 394 m.n.m./ Mesto je hospodárskym strediskom Turca s rozvinutým strojárstvom. V polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia bol Martin centrom Slovenského národného a kultúrneho života. V roku 1918 tu bola prijatá Martinská deklarácia, ktorá vyjadrila vôľu slovenského národa žiť v spoločnom štáte s českým národom. Medzi umeleckohistoricky a historicky významné budovy mesta patria národná kultúrna pamiatka (NKP) - stará budova Matice slovenskej.) • Gaderská dolina • Vrch Tlstá (/1373,3 m.n.m./ Výrazný vrch na západnej strane Veľkej Fatry. Spolu s Ostrou /1 263 m.n.m./ tvorí výraznú dominantu horného Turca. Hranica lesa prebieha pod jej vrcholom, preto má vrchná časť vrchu formu lúk s občasnými bralami. Je z neho rozhľad na celú Turčiansku kotlinu.) • Hrad Blatnica (/685 m.n.m./ Zrúcanina hradu na nízkom vápencovom chrbte Plešovice, oddeľujúcom Gaderskú dolinu od Turčianskej kotliny, približne 2 km severne od obce Blatnica.) • Martin • Hrad Sklabiňa (/626 m.n.m./ Zrúcanina hradu na návrší nad obcou Sklabinský Podzámok. Hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia na mieste staršieho hradiska. Stal sa strediskom hradného panstva. Najstaršou časťou je horný hrad s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi budovami. Dominujúcou bola mohutná veža, situovaná na najvyššom bode brala. V roku 1328 tu sídlila župa.) • Malá Fatra (Ubytovanie)

Skaly, skaličky
Do doliny
Biely a čierny medveď
Pišta a jeho život
Pauzička
Koľko ešte? Pohoda...
Magický kruh
Na Veľkom Rozsutci
Pohoďák Kajo
Ťažký úsek...
Zvládli sme to
Kajo v prevleku
Vedúci
Klaudika
Pod Malým Rozsutcom