2.deň

NP Pieniny (rozprestiera v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Má výmeru 3 749ha a nachádza sa v katastrálnych územiach siedmich obcí (Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník a okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok). Územie ochranného pásma má výmeru 22 444ha. Vlastné územie národného parku tvorí krátky úsek bradlového pásma medzi obcou Červený Kláštor a vrchom Fakľovka na rozhraní katarstárnych území Kamienka a Litmanová. Na území národného parku sa nachádzajú štyri národné prírodné rezervácie (Prielom Dunajca, Prielom Lesnického potoka, Haligovské skaly), tri prírodné rezervácie (Malé jazerá, Veľké Osturnianske jazero, Jezerské jazero) národná prírodná pamiatka jaskyňa Aksamitka, prírodná rezervácia Kamienska tisina a chránený areál Pieninské lipy.)) • Vrch Tri Koruny (Sú tvorené piatimi skalnými vápencovými vežami so 100 metrovými skalnými zrázmi orientovanými na juh, ktoré pri pohľade z diaľky a troške predstavivosti možno pripomínajú kráľovskú korunu. Pôvodní goralskí obyvatelia regiónu pomenovali jednotlivé bralá Okrąglica /982 m.n.m./ - nachádza sa tu platená vyhliadková terasa pre 20 osôb poskytujúca panoramatické úchvatné pohľady na okolitý región, Pańska Skala /920 m.n.m./ - juhozápadne od Okraglice, hniezdia tu vzácny vtáči druh (pomúrnik), Nad Ogródki /940 m.n.m./ - nachádza sa juhovýchodne od Okraglice, Plaska Skala /950 m.n.m./ a Niżnia Okrąglica (Ganek). Masív je porastený lesmi a sú preň typické hlboké doliny potokov a skalné zrázy dosahujúce až 500 m. Špecifické vápencové podložie, členitosť skalných brál s puklinami a krasovými otvormi, či značná erózna činnosť vetra, vody a mrazu vplýva na jedinečnosť flóry a fauny naviazanej práve na tento biotop. Rastú tu endemitické druhy rastlín ako napr. mníšek pieninský či vzácny rozchodník veľký, ktorým sa zase živia larvy ďalšieho pieninského endemita - vzácneho motýľa jasoňa červenookého (Parnassius Apollo).) • Červený Kláštor (227 obyv., 465 m.n.m./ Obec na pravom brehu Dunajca, pri ústi potoka Lipník v okrese Kežmarok a Prešovskom samosprávnom kraji. Rozprestiera sa v Pieninách v ochrannom pásme Pieninského národného parku a priamo sa dotýka národnej prírodnej rezervácií (NPR) Prielom Dunajca. Terajšia obec vznikla spojením osád Nižné Šváby, Červený Kláštor a Smerdžonka. Historické pramene, napríklad listina kartuziánskeho kláštora z roku 1344, podporujú domnienku, že na mieste terajšieho kláštora v "údolí sv. Antona" stála už v 11. storočí nám neznáma pustovňa. Terajší kláštor založil magister Kokoš z Brezovice, ktorý podľa rozsudku zmierovacieho súdu z roku 1307 bol povinný za zabitie Fridricha z Hrhova založiť aj šesť kláštorov. Kláštor preslávil najmä mních Cyprián pestovaním liečivých bylín a zostavením rozsiahleho herbára, ktorý je spolu s barokovými plastikami z neďalekého kostola vystavený v rámci expozície Národopisného múzea (Múzeum je v objekte kláštora a je pobočkou Východoslovenského múzea Košice. Od roku 1966 sú tu inštalované múzejné expozície (viackrát inovované a prebudovávané), zamerané na dejiny kláštora, jeho stavebný vývoj, sociálno-hospodárske a kultúrne podmienky života ľudu Zamaguria, ako aj ukážky z archeologického výskum kláštora. Okrem toho upúta najmä lekárenská expozícia v domčeku frátra Cypriána, národopisné exponáty (rodový odev, zamestnania, rodové umenie). ) • Lesnica • PIENAP/Spišská Magura (Ubytovanie)

Rodinka
Rodinka po druhé
Porada
Vrcholové občerstvenie
Čo tu máte?
Stanka
Dobré tričko!
Duo
Chutí?
Ale mi vysmädlo
Vražedný pohľad
Rodinka už asi po tretie
Skupinka na výhľadni
Na výhľadni