4.deň

Spišská Magura • Tatry (Horská oblasť na severe Slovenska zahrňujúca územie Vysokých, Belianskych a Západných Tatier. Hlavný hrebeň Vysokých Tatier meria 26 km. Začína sa na západe Ľaliovým sedlom /1 947 m.n.m./ a končí sa na východe v Kopskom sedle /1 749 m.n.m./. Prvým končiarom na západe je Svinica /2 300 m.n.m./, posledným končiarom na východe Jahňací štít. Z hlavného hrebeňa Vysokých Tatier odbočujú severným a južným smerom viaceré hrebene a rozložitejšie rázsochy. Zvláštnosťou pohoria je, že najvyššie končiare nie sú v hlavnom hrebeni, ale na južných rázsochách pohoria (Kriváň /2 494 m.n.m./, Končistá /2 535 m.n.m/., Gerlachovský štít /2 655 m.n.m./, Slavkovský štít /2 452 m.n.m./, Lomnický štít /2 632 m.n.m./), ktoré sú vyššie ako severné rázsochy.) • TANAP (Je najstarším národným parkom na Slovensku. Bol vyhlásený zákonom SNR č. 11/1948 Zb. o Tatranskom národnom parku zo dňa 18. decembra 1948 s účinnosťou od 1. januára 1949. Člení sa na 2 základné podcelky - Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. ) • Ždiar (/1 328 obyv., 896 m.n.m./ Rázovitá goralská obec Ždiar, ležiaca medzi Belanskými Tatrami a Spišskou Magurou v Podtatranskej brázde, vzdialená približne 13 km od hraničného prechodu do Poľska na Lysej Poľane, je charakteristickou obcou v oblasti karpatského oblúka. . Obec vznikla počas šoltýskej kolonizácie na valašskom práve, obyvatelia sa venovali roľníctvu, pastierstvu, uhliarstvu, od konca 19. storočia aj činnostiam súvisiacim s rozmáhajúcim sa cestovným ruchom. Dostatok voľnej pôdy umožnil rozdeľovanie pozemkov s pomerne veľkou rozlohou, keď osadníci stavali obydlie vždy na svojom láne, širokom niekedy až 130 m.) • Belianska jaskyňa • Vysoké Tatry • Pribylina • Liptovský Mikuláš (/33 108 obyv., 577 m.n.m./ Predstavuje administratívne, hospodárske, kultúrne a turistické centrum stredného Liptova. K obci boli postupne pripojené početné okolité obce. V roku 1923 mestečko Vrbica, po roku 1960 Liptovská Ondrašová a Palúdzka, v roku 1971 Okoličné sa Stošicami a Vitálišovcami, ktoré sú dnes pohltené sídliskom Podbreziny a napokon v roku 1976 boli pripojené Demänová s Bodicami i vzdialenejšie Iľanovo s Ploštínom a Benice s Andicami.) • Roháče (Ubytovanie)

Zmoknutý dobyvatelia
Náš autobus
Krásavice
Stretnutie generácií
Zrúcanina
Zmoknuté Italy foto
Zátišie so šoférom
Koštovka vína
Výhľad
No krása
Bang!
No veľa z neho neostalo...