1.deň

Bratislava • Žilina • Košice Michalovce (/39 330 obyv., 114 m.n.m./ Okresné mesto ležiace v srdci Zemplína. Vstupná brána rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Charakteristickou dominantou mesta je vrch Hrádok /193 m.n.m./ a rozsiahlejšia Biela hora /159 m.n.m./. Strategická poloha mesta dala základ pre vznik tradičných i klasických remesiel, obchodu a neskôr priemyselnej výroby v odevníctve, stavebníctve, keramike, strojárstve, elektrotechnike a v potravinárstve.) Sobrance (/6 212 obyv., 123 m.n.m./ V meste pôsobí jediné gitarové múzeum v Európe a druhé na svete. Ďalšie sa nachádza v americkom Nashville. Návštevníci si tu môžu prezrieť takmer kompletnú zbierku (asi 120 kusov) elektronických gitár z obdobia rokov 1947 – 1980. Najvzácnejším exponátom je česká gitara Gracioso, na ktorej začínal svoju kariéru George Harisson, sú tu aj vzácne kusy, ktoré múzeu podarovali Petr Janda z Olympicu, Maťo Ďurinda z Tublatanky a iné osobnosti slovenskej hudobnej scény.) • Strážske (/4 564 obyv., 134 m.n.m./ Mesto je situované na južnom úpätí Vihorlatskej vrchoviny na rieke Laborec pod nevysokým vrcholom Krivoštianky /549 m.n.m./.Prírodnou zvláštnosťou, ktorá sa nachádza priamo v meste je park v kaštieľnom areáli, chránený ako súčasť celkovej architektonicko - umeleckej hodnoty objektu. Okrem súvislého porastu cesnaku medvedieho (allium ursinum) a viacerých dendrologicky cenných jedincov (napríklad orech čierny, katalpa bignóvitá, platan javorolistý a i.) sa v ňom nachádza aj skutočná rarita. Sú ňou obrovské topole, z ktorých topoľ biely s priemerom 450cm bol najmohutnejším stromom na celom Slovensku.) Hrad Jasenov • Vihorlatské vrchy (Krajinný celok v západnej časti Vihorlatsko-gutinskej oblasti. Z juhu a západu ich ohraničuje Východoslovenská nížina, zo severu Beskydské predhorie a na východe siaha po štátnu hranicu s Ukrajinou. Pri dĺžke vyše 50km dosahujú šírku len 2 až 11km. Celková plocha geomorfologického celku je 375 km².) Vranov nad Topľov (/23 371 obyv., 132 m.n.m./ Okresné mesto lokalizované na terasách rieky Topľa a agradačnom vale rieky Ondava v Prešovskom samosprávnom kraji. Rozprestiera sa na hraniciach Východoslovenskej roviny a Východoslovenskej pahorkatiny. Najvýznamnejšie priemyselné podniky mesta zaraďujeme do drevárskeho priemyslu (Bukóza Holding, a.s.), nábytkárskeho, textilného (Slovenka, odevná továreň IMEA s.r.o.), strojárskeho priemyslu, priemyslu stavebných hmôt (Tehelne) a potravinárskeho priemyslu (Pekárne).)      Vodná nádrž Veľká Domaša (Ubytovanie v RS Valkov)

A tam je kamenná ryba
Aj ja som tu
Biele zúbky Renči
Baby v babinci
Bolesti chrbta kňaza
Koho mám zneškodniť?
Gitarový anjel
Čo varíš?
Koho sú
Kubkovia na Kofole
Motorkári
Po ťažkej noci na lôžku
Policajné inštrukcie
Pohrúžené do výkladu
Pripravený do akcie
Strojček
Stále vysmiaty
Započúvaní
Vedenie
Trhaj
Zátišie s Jankou
Najdôležitejšie je jedlo
Zima mi je
Nad jazerom
Zátišie s pánom Ferkom