4.deň

CHKO Východné Karpaty (Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty bola vyhlásená v roku 1977 na ploche 66810ha. Územie CHKO sa rozprestiera v oblasti Nízkych Beskýd prevažne v orografickom celku Laborecká vrchovina. Geologickým podložím chráneného územia je vonkajší flyš, ktorý je budovaný pieskovcami a ílovcami, čo v dlhodobom období po horotvorných pochodoch a rôznych formách zvetrávania bolo základom súčasného geomorfologického členenia s charakterom vrchovinného typu s eróznymi brázdami. Súčasťou CHKO sú i národné kultúrne pamiatky a to Dukelské múzeum a súbor východoslovenských drevených kostolov.)  Snina (/21 390 obyv., 216 m.n.m./ Okresné mesto sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska v Prešovskom samosprávnom kraji. Samotné mesto leží v doline rieky Cirochy na sútoku riek Cirocha a Pčolinka. Z juhu je ohraničené Vihorlatskými vrchmi, z východu Bukovskými vrchmi a na západe je otvorené rozširujúcej sa doline Cirochy. V minulosti bolo okolie Sniny pokryté takmer súvislým lesným porastom. Dnešné polia, lúky a pasienky vznikli až po osídlení Sniny prvými obyvateľmi. Strakčín (/2 280 obyv., 257 m.n.m./ Obec sa rozprestiera na úpätí Bukovských vrchov, južne od najväčšej nádrže na pitnú vodu na Slovensku - vodnej nádrže Starina na rieke Cirocha, približne 6 km od okresného mesta Snina v Prešovskom samosprávnom kraji. Obec sa spomína od roku 1492 v súvislosti s činnosťou známej zbojníckej družiny Fedora Hlavatého. Obec predstavuje východiskový bod do Národného parku Poloniny a na námestí je Informačné stredisko Správy Národného parku Poloniny.)  Astronomické observatórium Kolonické sedlo • Uličské Krivé • Zboj • Nová Sedlica (/334 obyv., 410 m.n.m./ Najsevernejšia obec Slovenska rozprestierajúca sa po oboch brehoch Zbojského potoka vo východnej časti Bukovských vrchov v ochrannom pásme Národného parku Poloniny. Sakrálnou dominantou obce je pravoslávny ortodoxný Chrám Zosnutia Presvätej bohorodičky. V obci sa nachádza niekoľko objektov tradičnej ľudovej architektúry. Pôvodné domy boli drevené, zrubové, omazané hlinou a obielené na modro, s valbovou slamenou strechou. V strede obce sa nachádza pamiatkovo chránený pôvodný drevený zrubový domček z polovice 20. storočia. Zachovali sa tu tiež vahadlové studne.) • Vodná nádrž Veľká Domaša (Ubytovanie v RS Valkov)

Beach volleyball
Ako nám je dobre
Bazénový drobizg
Dobyvatelia Jasenova
Grácie dole bez
Konečne Miška na fotke
Maminky
Peťovi chutí
Hromadné posedenie
Sedím pod Krivoštiankou a je mi dobre
Fuj, aj tu ma našli
No nechutí mi?
To je ale drina!
Ťažké rozhodnutie
Na Krivoštianke
Zápožička