6.deň

Spišsko-gemerský kras (Horský krajinný celok v oblasti Slovenského rudohoria. Je asi 58 km dlhý, šírka kolíše medzi 6 - 14 km a v rázsoche Trsteníka sa zužuje na 500 - 600 m. Celková plocha Spišsko-gemerského krasu je vyše 350 km². Základný ráz povrchu udávajú 2 zložky - vysoko položené mierne zvlnené planiny a strmé, miestami silne členité okraje planín, príkro spadajúce do okolitých zníženín. Planiny majú silne zvlnený až stredne rezaný pahorkatinný až podvrchovinný reliéf s amplitúdou 80 - 180 m, ich rozčlenené okraje a horské hrebene hlboko až veľmi hlboko rezaný reliéf s amplitúdou 311 - 640 m, so stredným uhlom sklonu na planinách medzi 6 - 14°, po obvode planín a na horských hrebeňoch 19 - 24°, miestami až do 29°. Spišsko-gemerský kras sa člení na 2 podcelky: na juhozápade je to Muránska planina, na severovýchode Slovenský raj, ktorý spája dlhá úzka rázsocha, vybiehajúca na severovýchod z Muránskej planiny.) • Vodná nádrž Palcmanská Maša • Vrch Veľká Knola (/1 266 m.n.m./ Horský masív medzi sedlami Čertova hlava a Grajnár. Z jeho málo zalesneného vrcholu je rozsiahly výhľad do okolia.) • Markušovce (/3 452 obyv., 435 m.n.m./ Obec sa rozprestiera v Hornádskej kotline na brehu Hornádu, približne 4 km na juhovýchod od okresného mesta Spišská Nová Ves. V obci bol postavený v 17. storočí Františkom III. Mariássym renesančný kaštieľ. V 18. storočí bol kaštieľ rokokovo upravený. Za kaštieľom vytvorili francúzsky park s troma terasami, ktoré sú spojené kamennými schodmi s kamenárskou výzdobou. Na hornej terase postavili v roku 1778 na Slovensku unikátnu stavbu letohrádok (pavilón) Dardanelly s rokokovými nástennými maľbami s námetmi z mytológie. Východne od obce sa nachádza prírodná pamiatka Transgresia paleogénu a skalný útvar 8m vysoký Markušovský skalný hríb, ktorý vznikol v dôsledku nerovnakej odolnosti hornín voči zvetrávaniu. Bázu tvoria drobivé zlepence, tvoriace hlúbik a na nich ležia odolné kremité pieskovce ako klobúk huby.) • Slovenský raj - Mlynky (Ubytovanie)

Čáry, máry
Ako doma
Ak nechutí, treba vyliať
Infračervená Eňa
Kostolná veža
Kto naozaj pil
Kuko turista
Ľubka už dojedz prosím
Pauza Geravy
Nostalgia
Na Havranej skale
Pivenko Geravy
Psíčkari
Podvrcholová siesta
Rebríkový pes
Teraz pijete víno
Zvládnuté