7.deň

NP Slovenský raj (Územie Slovenského raja bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1964. V roku 1988 bolo prekategorizované na národný park. Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity stredného triasu, v podloží ktorého vystupujú spodnotriasové slienité nepriepustné vápence a bridlice. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké tiesňavy, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy, atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Nachádza sa tu okolo 280 jaskýň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. Zvláštnosťou územia je, že tu rieky vyhĺbili úzke kaňony s množstvom geomorfologických útvarov, ktoré robia tieto územia veľmi príťažlivými a atraktívnymi. Na severe je to Prielom Hornádu a na juhu Stratenská dolina.) • Zajmarská roklina (Sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja vytvorená tokom, ktorý steká z planiny Geravy. Potok, ktorý ňou preteká, ústi do Hnilca pod osadou Mlynky-Biele Vody. Jeho hlavným zdrojom je výdatná vyvieračka Zejmarská studňa. Potok vytvára niekoľkostupňovú sústavu vodopádov pomenovanú na počesť kpt. Jána Nálepku (hrdina z bojov v Rusku počas 2. svetovej vojny), ktorý pôsobil v osade Biele Vody ako učiteľ. Tiesňavu sprístupnili členovia Horskej služby roku 1963.) • Geravy • Vrch Havrania skala (/1 153 m.n.m./ Výrazný vrchol v centrálnej časti Slovenského raja s veľmi strmými skalnatými zrázmi padajúcimi na juh a juhovýchod do doliny Veľkého Zajfu. V skalnatých svahoch Havranej skaly je viacero menších jaskynných priestorov. Je to veľmi významný výhľadový bod. Pod Havraňou skalou v Suchej doline je zvláštny prírodný jav Slovenského raja - Občasný prameň. ) • Slovenský raj - Mlynky (Ubytovanie)

Čakanie na záber
Čo hovorí?
Expedičné čakanie
Fascinujúce
Muzeálne Italy foto
Jednoducho krááása
Klavirista
Lidl je prosto všade
Mier
Koncerto grosso
Na wécko
Šmykľavka ku hríbu
Modelky
Ucho niee
Tínedžerky
Útok z nebies
V očakávaní