8.deň

Stratená (/831 m.n.m., 133 obyv./ Pôvodne banícka obec v ktorej roku 1723 postavili Csákyovci vysoké pece (neskôr ich odkúpili Coburgovci). Posledná pec pracovala ešte roku 1927. V rímsko-katolíckom kostole je plastika z dielne majstra Pavla z Levoče. V blízkosti sa nachádza štátna prírodná rezervácia Stratená, územie s hlbokými dolinami a vysokými horskými chrbátmi pokryté lesnými porastami osídľujúcimi aj tie najextrémnejšie stanovištia.) • NPR Stratená (Zachovalé lesné ekosystémy na členitom reliéfe. Výnimočné postavenie majú smrekovcové boriny (Piceto - Laricetum), ktoré pokrývajú vápencové bralá. Spolu s vápencovými borinami patria medzi najzachovalejšie lesné ekosystémy Narodného parku Slovenský raj. Floristicky ide o veľmi významné územie so zastúpením viacerých chránených druhov rastlín. Medzi najcennejšie nálezy patrí výskyt ľalie cibuľkonosnej (Lilium bulbiferum). Z ostatných druhov je častý žltohlav európsky (Trollius europaeus). Aj v tejto rezervácii je pomerne častý kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra). Súčasťou rezervácie je Stratenská jaskyňa, ktorá je verejnosti neprístupná.) • Stratenská jaskyňa • Vrch Honzovské (/1 172 m.n.m./ Skalný vrch s obmedzeným výhľadom na Slovenský raj, Vysoké Tatry a Kráľovu hoľu, tvoriaci juhozápadné ohraničenie planiny Hanesová.) • Slovenský raj - Mlynky (Ubytovanie)

Ešte glg
Čo sme si naložili...
Ešte som z toho nemala
Kolik ješte?
Kde bude ten poklad?
Kuuuuk
Našli ste to?
Nesmelí a zamilovaní
Príprava nočnej hry
Pasenie na čučoriedkach
Sedím na hojdačke a je mi dobre
Súťažná skupina číslo 3
Skupina hľadačov horáliek
Táto bola kyslejšia
Tak ako je to s nami?
Také sú dobréé
Tomusovci
V noci prituhlo
V zákryte