Expedícia 2013

Zdravím všetkých dobrodružstva chtivých cestovateľov!

Opäť je ten správny čas roztočiť kolotoč príprav na nové expedičné dobrodružstvo s názvom "Expedícia (Ne)známe Slovensko 2013". Tentoraz spolu chystáme už jeho jedenásty ročník :-) Začíname tradične v prvom júlovom týždni, po prevzatí vysvedčenia, konkrétne od 29.júna (sobota) do 7.júla (nedeľa) roku 2013.

Ako vyzerá súčasný stav príprav?

  1. Návrh trasy s rámcovým programom na jednotlivé dni nájdete na ďalšej strane.

  2. Ubytovanie s polpenziou máme už rezervované na dvoch zaujímavých miestach, konkrétne v Kúpeľoch Číž a na overenom Fuggerovom dvore nad Banskou Bystricou. Malo by poskytovať príjemné ubytovanie a pekné prostredie.

  3. Dopravu tento rok zabezpečí výlučne autobus!

Čo potrebujem od Vás?

  1. Rozhodnutie, že sa "Expedície (Ne)známe Slovensko 2013" zúčastníte!

  2. Návrh nového loga na expedičné tričká.

  3. Nápady ako urobiť našu expedíciu zábavnejšou a príjemnejšou!

Termíny?

  1. Pokiaľ možno ihneď mi e-mailom, akokoľvek elektronicky, alebo telefonicky oznámte svoje rozhodnutie, že sa "Expedície (Ne)známe Slovensko 2013" zúčastníte!

  2. Do 7. apríla na účet v Tatrabanke a.s. číslo 2614979347/1100 všetci prihlásený pošlite zálohu 100,-EUR za osobu! Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a Expedícia 2013! 

  3. Do 18. mája na účet v Tatrabanke a.s. číslo 2614979347/1100 všetci prihlásený pošlite zvyšok sumy. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a Expedícia 2013! 

Veľmi Vás prosím, nezabudnite!

Predbežné ceny?

Vychádzajúc z platieb minulých ročníkov našej expedičnej marškumpačky, musí dospelá osoba počítať s výdavkom na Expedíciu vo výške 321,-EUR a dieťa 296,-EUR. Suma je rozpočítaná na maximálny počet účastníkov. V cene je zahrnuté príjemné ubytovanie na 8 nocí s polpenziou, približne 1 800 km autobusom.

Na záver!

Všetci mi najviac pomôžete, ak budete navrhnuté termíny rešpektovať! Ak by sa niektorí (všetci :-) jednotlivci rozhodli stretnúť pred začiatkom akcie, rád sa pripojím! Navrhnite len kedy a kde! 
Veľmi sa na Vás teším!

Števo Karolčík
karolcik@fns.uniba.sk
mobil: 0908 705 749