6.deň

Banská Bystrica (/83 556 obyv., 362 m n.m./ Mesto leží vo Zvolenskej kotline na významnej križovatke ciest zo Zvolena, Brezna, Turca a Liptova. Rozprestiera sa na obidvoch brehoch Hrona v doline medzi Nízkymi Tatrami, Slovenským Rudohorím a Kremnickými vrchmi. Historické jadro Banskej Bystrice je od roku 1955 mestskou pamiatkovou rezerváciou (MPR), ktorej hranice tvoria zvyšky stredovekého opevnenia, stavané od 1. polovice 16. storočia a zahrňovalo domy na námestí, priľahlé ulice, hospodárske budovy, dve studne a hradný komplex. Celé mesto teda obkolesovali kamenné obranné múry z ochodzami. Deväť brán, stavaných ako prejazdné budovy, chránilo vstup do mesta.)Slovenská ĽupčaĽupčiansky hrad (Zachovalý, udržiavaný hrad na vysokom brale nad obcou Slovenská Ľupča. Dominanta širokého okolia. Obývaný je nepretržite od stredoveku. Kráľovský hrad na tomto mieste sa spomína od roku 1250. Strážil cestu vedúcu údolím Hrona. Bol centrom panstva, ktoré do roku 1424 a v rokoch 1546 - 1572 bolo korunným majetkom.)Ľupčiansky skalný hradKalište (NKP, dnes už neexistujúca obec. Vznikla v prvej polovici 16. storočia. Jej obyvatelia boli prevažne uhliari, neskôr pracovali v okolitých rudných baniach a hutách. Od 18. storočia osada upadala a postupne sa vyľudňovala kvôli vysokej nezamestnanosti a nepriaznivým podmienkam pre poľnohospodárstvo. V noci zo 17. na 18. marca 1945 vtrhla nacistická jednotka o sile 300 mužov do Kališťa, kde beštiálne povraždila desiatky miestnych občanov a ranených partizánov.)Fuggerov dvor (ubytovanie)

katka-f_DSCF7830.JPG
katka-f_DSCF7815.JPG
katka-f_DSCF7825.JPG
katka-f_DSCF7872.JPG
katka-f_DSCF7832.JPG
katka-f_DSCF7876.JPG
katka-f_DSCF7878.JPG
katka-f_DSCF7877.JPG
katka-f_DSCF7880.JPG
katka-f_DSCF7883.JPG
katka-f_DSCF7888.JPG
katka-f_DSCF7891.JPG
katka-f_DSCF7890.JPG
katka-f_DSCF7892.JPG
katka-f_DSCF7895.JPG
katka-f_DSCF7906.JPG
katka-f_DSCF7896.JPG
katka-f_DSCF7897.JPG
katka-f_DSCF7909.JPG
katka-f_DSCF7915.JPG
katka-f_DSCF7907.JPG
katka-f_DSCF7918.JPG
katka-f_DSCF7939.JPG
katka-f_DSCF7940.JPG
katka-f_DSCF7943.JPG
katka-f_DSCF7949.JPG
katka-f_DSCF7950.JPG
ludo-f_L1230695.JPG
katka-f_DSCF7960.JPG
ludo-f_L1230696.JPG
katka-f_DSCF7962.JPG
ludo-f_L1230712.JPG
ludo-f_L1230714.JPG
P1020927.JPG
P1020928.JPG
P1020929.JPG
P1020930.JPG
P1020931.JPG
P1020932.JPG
P1020935.JPG
P1020937.JPG
P1020938.JPG
P1020939.JPG
P1020941.JPG
P1020943.JPG
P1020950.JPG
P1020954.JPG
P1020959.JPG
P1020962.JPG
P1020963.JPG
roman-s_DSC01319.JPG