8.deň

Banská BystricaNízke Tatry (Predstavujú mohutnú horskú klenbu, ktorá sa tiahne v smere východ - západ v dĺžke 80 km. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahujú na Ďumbieri /2 043 m n.m./. Hlavný hrebeň v jednotlivých častiach pohoria mení svoj vzhľad i geomorfologický charakter. Masív Prašivej v západnej časti s najvyšším vrcholom Veľká Chochuľa /1 753 m n.m./, je typickým príkladom hôľneho masívu s hladko modelovaným reliéfom. Úsek medzi sedlom Ďurkovej a Čertovicou tvorí ďumbierska časť pohoria. Je najskalnatejšou skupinou celého hrebeňa s výrazným vysokohorským charakterom a so znakmi intenzívnej štvrtohornej ľadovcovej modelácie.)Špania Dolina (V úzkom pásme asi 4 km dlhom, od Španej Doliny cez Piesky, Richtárová až po Staré Hory je koncentrovaná aj prevažná väčšina rudných žíl. (V špaňodolinskom banskom revíre sa nachádzali štyri žily: Špaňodolinská hlavná žila, v podloží sa nachádzala Horná žila Kukel, v nadloží nadložná žila štôlne Pfeiffer.) Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi obec preslávená po celej Európe.)Fuggerov dvor (ubytovanie)

eugen-c_IMG_5216.JPG
eugen-c_IMG_5214.JPG
eugen-c_IMG_5217.JPG
eugen-c_IMG_5222.JPG
eugen-c_IMG_5224.JPG
eugen-c_IMG_5226.JPG
eugen-c_IMG_5227.JPG
eugen-c_IMG_5236.JPG
eugen-c_IMG_5235.JPG
eugen-c_IMG_5228.JPG
eugen-c_IMG_5237.JPG
eugen-c_IMG_5238.JPG
eugen-c_IMG_5239.JPG
eugen-c_IMG_5246.JPG
eugen-c_IMG_5247.JPG
eugen-c_IMG_5248.JPG
eugen-c_IMG_5250.JPG
eugen-c_IMG_5251.JPG
eugen-c_IMG_5259.JPG
eugen-c_IMG_5261.JPG
eugen-c_IMG_5266.JPG
eugen-c_IMG_5265.JPG
eugen-c_IMG_5269.JPG
eugen-c_IMG_5270.JPG
eugen-c_IMG_5277.JPG
eugen-c_IMG_5278.JPG
eugen-m_20130706_002029.jpg
eugen-c_IMG_5286.JPG
eugen-m_20130706_134028.jpg
eugen-c_IMG_5285.JPG
eugen-m_20130706_150929_1.jpg
eugen-m_20130706_135929.jpg
eugen-m_20130706_150922.jpg
katka-f_DSCF7979.JPG
miso-f_P1030771.JPG
miso-f_P1030772.JPG
miso-f_P1030773.JPG
miso-f_P1030776.JPG
miso-f_P1030775.JPG
miso-f_P1030777.JPG
miso-f_P1030778.JPG
miso-f_P1030779.JPG
miso-f_P1030781.JPG
miso-f_P1030782.JPG
miso-f_P1030783.JPG
miso-f_P1030784.JPG
miso-f_P1030786.JPG
miso-f_P1030787.JPG
miso-f_P1030789.JPG
miso-f_P1030790.JPG
miso-f_P1030791.JPG
miso-f_P1030794.JPG
miso-f_P1030793.JPG
miso-f_P1030797.JPG
miso-f_P1030798.JPG
miso-f_P1030799.JPG
miso-f_P1030800.JPG
miso-f_P1030802.JPG
miso-f_P1030803.JPG
miso-f_P1030804.JPG
miso-f_P1030805.JPG
miso-f_P1030808.JPG
miso-f_P1030809.JPG
miso-f_P1030812.JPG
miso-f_P1030811.JPG
miso-f_P1030813.JPG
miso-f_P1030815.JPG
miso-f_P1030819.JPG
miso-f_P1030820.JPG
miso-f_P1030816.JPG
miso-f_P1030821.JPG
miso-f_P1030822.JPG
miso-f_P1030824.JPG
miso-f_P1030829.JPG
miso-f_P1030830.JPG
miso-f_P1030831.JPG
miso-f_P1030834.JPG
miso-f_P1030837.JPG
miso-f_P1030840.JPG
miso-f_P1030845.JPG
miso-f_P1030844.JPG
miso-f_P1030847.JPG
miso-f_P1030848.JPG
miso-f_P1030849.JPG
miso-f_P1030850.JPG
miso-f_P1030852.JPG
miso-f_P1030853.JPG
miso-f_P1030857.JPG
miso-f_P1030858.JPG
miso-f_P1030854.JPG
miso-f_P1030859.JPG
miso-f_P1030874.JPG
miso-f_P1030871.JPG
miso-f_P1030873.JPG
miso-f_P1030875.JPG
miso-f_P1030879.JPG
miso-f_P1030876.JPG
miso-f_P1030880.JPG
miso-f_P1030882.JPG
miso-f_P1030881.JPG
miso-f_P1030883.JPG
miso-f_P1030884.JPG
miso-f_P1030887.JPG
miso-f_P1030891.JPG
miso-f_P1030889.JPG
miso-f_P1030890.JPG
miso-f_P1030892.JPG
miso-f_P1030894.JPG
miso-f_P1030893.JPG
miso-f_P1030896.JPG
miso-f_P1030901.JPG
miso-f_P1030905.JPG
miso-f_P1030895.JPG
miso-f_P1030903.JPG
miso-f_P1030906.JPG
miso-f_P1030908.JPG
miso-f_P1030907.JPG
miso-f_P1030911.JPG
miso-f_P1030913.JPG
miso-f_P1030912.JPG
miso-f_P1030914.JPG
miso-f_P1030915.JPG
miso-f_P1030917.JPG
miso-f_P1030916.JPG
miso-f_P1030925.JPG
miso-f_P1030926.JPG
miso-f_P1030927.JPG
miso-f_P1030934.JPG
miso-f_P1030929.JPG
miso-f_P1030931.JPG
miso-f_P1030935.JPG
miso-f_P1030939.JPG
miso-f_P1030937.JPG
miso-f_P1030941.JPG
miso-f_P1030945.JPG
miso-f_P1030943.JPG
miso-f_P1030949.JPG
miso-f_P1030951.JPG
miso-f_P1030950.JPG
miso-f_P1030952.JPG
miso-f_P1030954.JPG
miso-f_P1030955.JPG
miso-f_P1030956.JPG
miso-f_P1030959.JPG
miso-f_P1030957.JPG
miso-f_P1030963.JPG
miso-f_P1030964.JPG
miso-f_P1030965.JPG
miso-f_P1030968.JPG
miso-f_P1030969.JPG
miso-f_P1030970.JPG
miso-f_P1030971.JPG
miso-f_P1030973.JPG
miso-f_P1030974.JPG
miso-f_P1030976.JPG
miso-f_P1030977.JPG
miso-f_P1030979.JPG
miso-f_P1030981.JPG
miso-f_P1030982.JPG
miso-f_P1030983.JPG
miso-f_P1030986.JPG
miso-f_P1030988.JPG
miso-f_P1030992.JPG
miso-f_P1030993.JPG
miso-f_P1030997.JPG
miso-f_P1030998.JPG
miso-f_P1040002.JPG
miso-f_P1040005.JPG
miso-f_P1040034.JPG
miso-f_P1040035.JPG
miso-f_P1040009.JPG
miso-f_P1040039.JPG
miso-f_P1040036.JPG
miso-f_P1040040.JPG
miso-f_P1040044.JPG
miso-f_P1040041.JPG
miso-f_P1040045.JPG
miso-f_P1040046.JPG
miso-f_P1040047.JPG
miso-f_P1040053.JPG
miso-f_P1040055.JPG
miso-f_P1040054.JPG
miso-f_P1040058.JPG
miso-f_P1040056.JPG
miso-f_P1040057.JPG
miso-f_P1040059.JPG
miso-f_P1040062.JPG
miso-f_P1040063.JPG
miso-f_P1040065.JPG
miso-f_P1040064.JPG