Rámcový program expedície

 

Plánovaná trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2014   

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Počet PRĽA

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

3

6

3

2

9 dní

1400

28.6. do 6.7.2014

 

  

1.deň

Podunajská nížina - Biele Karpaty - Javorníky

Bratislava • Žitný ostrov (Chránená vodohospodárska oblasť. Najvýznamnejšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Celkové zásoby podzemnej vody sa tu odhadujú na 10 mld. m3 podzemnej vody.) • Svätý Jur (Starobylé vinohradnícke mestečko, najmenšie z miest tzv. Západoslovenskej pentapolitany (Bratislava, Trnava, Pezinok, Modra, Svätý Jur). Rozprestiera sa v strede kultúrnej vinohradníckej krajiny na mohutnom náplavovom kuželi Starého potoka, ktorý končí bažinatou rovinou a Panónskym hájom.) • Pezinok (Ťažil z vinohradníctva, ktoré pozdvihli nemeckí osadníci, ktorí sa tu usadili po tatárskom vpáde, v roku 1241. V 14. storočí sa v Limbašskom potoku ryžovalo zlato a v horách nad Pezinkom takmer sto rokov striebro.) • Modra (Na hospodárskom pozdvihnutí mesta sa v minulosti podieľali nemeckí kolonisti, ktorí zdokonalili pestovanie hrozna na slnečných malokarpatských stráňach a začali z neho dorábať chýrne modranské víno. Vo vinohradníctve celé stáročia pracovala viac ako tretina obyvateľov Modry.) • Trnava (7. najväčšie mesto Slovenska. Krajské, kultúrno - priemyselné stredisko, jedno z najstarších miest Slovenska, ktoré ako prvé v roku 1238 získalo kráľom Belom IV. práva slobodného kráľovského mesta.) • Ducové (Asi 800m od obce skalnatý ostrožný výbežok - Kostolec /240 m n.m./, kde sa nachádza chránená archeologická lokalita (NKP). Bol osídlený už v dobe kamennej, v mladšej dobe bronzovej tu bolo hradisko.) Modrová • Nové Mesto nad Váhom • Trenčín • Skalka pri Trenčíne (Najstaršie pútnické miesto na Slovensku s kláštorným komplexom na Veľkej Skalke. Tvorí ho kostolík, kláštor a jaskyňa. Kostolík bol postavený v roku 1224 v gotickom slohu. V roku 1664 sa celý objekt dostáva pod správu jezuitov, ktorí ho zrekonštruovali a v roku 1717 znovu postavili kaplnku Sv. Andreja-Svorada a Beňadika s novou kupolou a vežou. V objekte kláštora sa nachádza vchod do pôvodnej jaskyne pustovníkov. )  Púchov • Kúpele Nimnica (Ubytovanie)

2.deň

CHKO Biele Karpaty - CHKO Strážovské vrchy

Kúpele Nimnica (V obci liečebné a klimatické kúpele, ktoré vznikli na báze uhličitého minerálneho prameňa navŕtaného pri stavbe priehrady v roku 1952. Na liečenie sa používajú alkalické kyselky viacerých prameňov, ktoré vyvierajú na zlomovej ploche. Všetky majú teplotu 10 až 15°C a značný obsah kysličníka uhličitého.) • Dohňany • Tlstá hora (/651 m n.m./ Na vrchu rozhľadňa ku ktorej vedie náučný chodník ´Tri skaly´, začínajúci v obci Dohňany. Náučný chodník vedie po spevnených cestách k drevenej rozhľadni a k trom skalným útvarom: Lazovská skala, Čertova skala a skala Vieska.) • Vodná nádrž Nosice (36 m vysoká a 472 m priehrada na Váhu s celkovým objemom 36 mil. m3 vody. Hlavným účelom vodného diela Nosice je výroba elektrickej energie, prevažne špičkovej spolu s krátkodobým vyrovnávaním prietokov rieky Váh. V pri priehradovej elektrárni sa tromi Kaplanovými turbínami.) • Kúpele Nimnica (ubytovanie)

3.deň

Súľovské vrchy - Strážovské vrchy

Kúpele Nimnica • Považská Bystrica (Prvá písomná zmienka o Považskej Bystrici sa však viaže až s rokom 1316 a spája sa s menom Matúš Čák Trenčiansky.Veľkým prínosom pre mesto bolo preloženie výroby bratislavskej muničnej továrne firmy Roth. Počas druhej svetovej vojny dosiahol rozvoj Považskej Bystrice taký stupeň, že sa obec rozhodla požiadať o priznanie charakteru mesta, ktoré mu bolo Zborom povereníkom na zasadnutí 25. júna 1946 priznané.)  Bytča (Najstaršia zmienka o obci pochádza z 13. storočia (rok 1234). Vyvinula sa ako poddanské mestečko pri vodnom hrade. Najväčší rozkvet zaznamenalo mesto, keď patrilo rodine Thurzovcov, na konci 16. a začiatkom 17. storočia. Thurzovci boli jedným z najmocnejších feudálnych rodov v Uhorsku a Juraj Thurzo, uhorský palatín, mal svoje sídlo v Bytči. Thurzovci postavili zámok, ktorý patrí medzi klenoty renesančného staviteľstva na Slovensku. Areál zámku tvoria štyri budovy - renesančný kaštieľ so štvorcovým pôdorysom a arkádovým nádvorím; sobášny palác, ktorý dal postaviť Juraj Thurzo pre svadobné hostiny svojich siedmych dcér.) • Žilina (Je najväčším mestom ležiacim na rieke Váh. Mestské práva získala roku 1312. Kráľ Ľudovít I. Veľký tu v roku 1381 vydal Privilégium Slovákom (Privilegium pro Slavis), ktorý predstavuje najstarší doklad o národných právach Slovákov. Doklad vydal počas návštevy mesta, čím reagoval na sťažnosti proti nemeckým mešťanom, ktorí bránili Slovákom v prístupe do mestskej rady. Vytvorila sa tu tiež prvá organizácia evanjelickej cirkvi na Slovensku (roku 1610 Žilinská synoda).) • Hrad Strečno (Postavený v polovici 14. storočia na ochranu mýta, ktoré sa vyberalo na jeho úpätí. Spolu so Starým hradom (na druhej strane váhu 4km povyše) vytvára ojedinelú dvojicu stredovekých pevností, ktoré v minulosti ovládali horné Považie. Vznikol na prelome 13. a 14. storočí pravdepodobne na staršom základe. Jeho založenie sa pripisuje Matúšovi Čákovi.) • Kúpele Nimnica (ubytovanie)

4.deň

Biele Karpaty

Kúpele Nimnica • Klapy (Prírodná rezervácia (6,22 ha, /654 m n. m./ nachádzajúca sa okolo rovnemenného vrchu. Ide o bralnatý hrebeň nad vodnou nádržou Nosice, v katastri obce Udiča, budovaný vápencami a vápnitými pieskovcami s pestrou mozaikou rastlinných a živočíšnych druhov. Klapské bradlo je najväčším povrchovým výskytom klapskej jednotky, bradlového pásma. Klapy patria medzi najbohatšie náleziská ponikleca slovenského v okolí, najmä na južnej strane.) • Považský hrad (Zrúcanina hradu na strmom vrchu na pravom brehu Váhu, neodmysliteľná silueta Považia nachádzajúca sa neďaleko Považskej Bystrice.) • Manínska tiesňava (Národná prírodná rezervácia - NPR (117,63 ha), ktorá sa nachádza neďaleko mesta Považská Bystrica v geomorfologickej jednotke Súľovské vrchy. Epigenetický prielom vytvorený zarezaním sa Manínskeho potoka, ktorý rozdelil Manínske bradlo na dve časti - Veľký a Malý Manín /891 m n.m. a 813 m n.m./.) • Kostolecká tiesňava • Kúpele Nimnica (ubytovanie)

5.deň

CHKO Strážovské vrchy - Žilinská kotlina - Turčianska kotlina

Kúpele Nimnica • Bytča • Hrad Hričov (/507 m n.m./ Zrúcanina hradu nad obcou Hričovské Podhradie. Na hrad bol z obce v lete 2013 vybudovaný náučný chodník, ktorý pozostáva z 20. drevených vyrezávaných tabúľ a dvojice altánkov.) • Žilina • Martin (Hospodárske stredisko Turca a rozvinutým strojárstvom, v polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia centrum Slovenského národného a kultúrneho života. V roku 1861 tu bolo prijaté Memorandum slovenského národa, v ktorom sa žiadalo vyhlásenie Slovenska za samostatné územie so spisovným jazykom Slovenským.) • Turčianske Teplice (Kúpeľné pramene rozdeľuje potok Žarnovica tak, že na pravom brehu bol Modrý - Zelený a Červený kúpeľ a na ľavom Žltý, nazývaný aj Cigánsky a Ľudový. V Balneografii J. Hensela z roku 1950 je opísaných osem prameňov s názvami Biely, Ľudový 1, 2 a 3, Modrý, Červený a dva vaňové kúpele bez podrobnej analýzy. Indikované boli najmä pre katary močových ciest, fosfatúriu a karbonatúriu, ale aj niektoré ostatné choroby.) • Horský hotel Kráľová Studňa (ubytovanie)

6.deň

Hrebeňovka - Veľká Fatra

Horský hotel Kráľová Studňa • Vrch Krížna (/1 574 m n.m./ Je po Ostredku a Frčkove tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni. Na vrchole stojí vojenský objekt spojovej služby s vysielačmi. Z vrcholu Krížnej je kruhový výhľad. Prechádza cez ňu Cesta hrdinov SNP. Vrch Krížna je slovenskou turistickou raritou, lebo sa na nej stretávajú tri červené turistické značky.) Vrch Ostredok (/1 592 m n.m./ Najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni a z jeho vrcholu je krásny kruhový výhľad.) Vrch Chyžky (/1 340 m n.m./) • Vrch Ploská  (/1 532 m n.m./ Vrch na hlavnom hrebeni Veľkej Fatry s kruhovým výhľadom. Budujú ho spodnokriedové sliene. Hôľnu, mierne uklonenú časť tvorí široká, mierne sklonená plošina, porastená subalpínskymi lúkami a pasienkami. Obvod lemujú veľké svahové poruchy a lavínovité ryhy) • Horský hotel Kráľová Studňa (ubytovanie)

7.deň

NP Veľká Fatra

Horský hotel Kráľová Studňa • Vrch Krížna (/1 574 m n.m./ Je po Ostredku a Frčkove tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni. Na vrchole stojí vojenský objekt spojovej služby s vysielačmi. Z vrcholu Krížnej je kruhový výhľad. Prechádza cez ňu Cesta hrdinov SNP. Vrch Krížna je slovenskou turistickou raritou, lebo sa na nej stretávajú tri červené turistické značky.)  Vrch Ostredok (/1 592 m n.m./ Najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni a z jeho vrcholu je krásny kruhový výhľad.) • Suchý vrch (/1 550 m n.m./ Hôľnatý, piaty najvyšší vrch Veľkej Fatry ležiaci na jej hlavnom hrebeni, medzi Ostredkom a Ploskou. Vrch je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie rozšírenej od 1.2.2014 z pôvodných 71 ha na 288 ha. Najhrubšie smreky tu dosahujú priemer 150 cm a obvod až 460 cm. V rezervácii okrem prevládajúcich bukov a smrekov rastú aj javory, brest horský, jaseň štíhly, jarabina, osika, breza bradavičnatá a niekoľko jedincov tisu.) • Vrch Ploská  (/1 532 m n.m./ Vrch na hlavnom hrebeni Veľkej Fatry s kruhovým výhľadom. Budujú ho spodnokriedové sliene. Hôľnu, mierne uklonenú časť tvorí široká, mierne sklonená plošina, porastená subalpínskymi lúkami a pasienkami. Obvod lemujú veľké svahové poruchy a lavínovité ryhy)  Chata pod Borišovom • Horský hotel Kráľová Studňa (ubytovanie)

8.deň

NP Veľká Fatra

Horský hotel Kráľová Studňa • Vrch Krížna (/1 574 m n.m./ Je po Ostredku a Frčkove tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni. Na vrchole stojí vojenský objekt spojovej služby s vysielačmi. Z vrcholu Krížnej je kruhový výhľad. Prechádza cez ňu Cesta hrdinov SNP. Vrch Krížna je slovenskou turistickou raritou, lebo sa na nej stretávajú tri červené turistické značky.) • Harmanecká jaskyňa (Kvapľová jaskyňa v Kremnických vrchoch a Starohorských vrchoch pri Harmanci. Harmanecká jaskyňa sa nachádza v Kremnických vrchoch (v hraničnej oblasti s Veľkou Fatrou), neďaleko obce Harmanec, na severnom svahu vrchu Kotolnica, vo výške 828 m n. m., asi 260 m nad hladinou potoka Harmanec.) • Horský hotel Kráľová Studňa (ubytovanie)

9.deň

Veľká Fatra - Podunajská nížina

Horský hotel Kráľová Studňa • Banská Bystrica (Mesto leží vo Zvolenskej kotline na významnej križovatke ciest zo Zvolena, Brezna, Turca a Liptova. Rozprestiera sa na obidvoch brehoch Hrona v doline medzi Nízkymi Tatrami, Slovenským Rudohorím a Kremnickými vrchmi. Historické jadro Banskej Bystrice je od roku 1955 mestskou pamiatkovou rezerváciou (MPR), ktorej hranice tvoria zvyšky stredovekého opevnenia, stavané od 1. polovice 16. storočia a zahrňovalo domy na námestí, priľahlé ulice, hospodárske budovy, dve studne a hradný komplex. Celé mesto teda obkolesovali kamenné obranné múry z ochodzami. Deväť brán, stavaných ako prejazdné budovy, chránilo vstup do mesta.• Žiar nad Hronom • NitraBratislava