1.deň

Bratislava • Žitný ostrov (Chránená vodohospodárska oblasť. Najvýznamnejšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Celkové zásoby podzemnej vody sa tu odhadujú na 10 mld. m3 podzemnej vody.) • Svätý Jur (Starobylé vinohradnícke mestečko, najmenšie z miest tzv. Západoslovenskej pentapolitany (Bratislava, Trnava, Pezinok, Modra, Svätý Jur). Rozprestiera sa v strede kultúrnej vinohradníckej krajiny na mohutnom náplavovom kuželi Starého potoka, ktorý končí bažinatou rovinou a Panónskym hájom.) • Pezinok (Ťažil z vinohradníctva, ktoré pozdvihli nemeckí osadníci, ktorí sa tu usadili po tatárskom vpáde, v roku 1241. V 14. storočí sa v Limbašskom potoku ryžovalo zlato a v horách nad Pezinkom takmer sto rokov striebro.) • Modra (Na hospodárskom pozdvihnutí mesta sa v minulosti podieľali nemeckí kolonisti, ktorí zdokonalili pestovanie hrozna na slnečných malokarpatských stráňach a začali z neho dorábať chýrne modranské víno. Vo vinohradníctve celé stáročia pracovala viac ako tretina obyvateľov Modry.) • Trnava (7. najväčšie mesto Slovenska. Krajské, kultúrno - priemyselné stredisko, jedno z najstarších miest Slovenska, ktoré ako prvé v roku 1238 získalo kráľom Belom IV. práva slobodného kráľovského mesta.) • Ducové (Asi 800m od obce skalnatý ostrožný výbežok - Kostolec /240 m n.m./, kde sa nachádza chránená archeologická lokalita (NKP). Bol osídlený už v dobe kamennej, v mladšej dobe bronzovej tu bolo hradisko.) Modrová • Nové Mesto nad Váhom • Trenčín • Skalka pri Trenčíne (Najstaršie pútnické miesto na Slovensku s kláštorným komplexom na Veľkej Skalke. Tvorí ho kostolík, kláštor a jaskyňa. Kostolík bol postavený v roku 1224 v gotickom slohu. V roku 1664 sa celý objekt dostáva pod správu jezuitov, ktorí ho zrekonštruovali a v roku 1717 znovu postavili kaplnku Sv. Andreja-Svorada a Beňadika s novou kupolou a vežou. V objekte kláštora sa nachádza vchod do pôvodnej jaskyne pustovníkov. )  Púchov • Kúpele Nimnica (Ubytovanie)

eugen_m_20140628_103609.jpg
eugen_m_20140628_082235.jpg
eugen_m_20140628_130502.jpg
eugen_m_20140628_104922.jpg
mato_SDC15026.JPG
mato_SDC15029.JPG
mato_SDC15030.JPG
mato_SDC15031.JPG
mato_SDC15034.JPG
mato_SDC15043.JPG
mato_SDC15045.JPG
mato_SDC15048.JPG
mato_SDC15050.JPG
mato_SDC15054.JPG
mato_SDC15056.JPG
mato_SDC15057.JPG
mato_SDC15061.JPG
mato_SDC15064.JPG
mato_SDC15066.JPG
mato_SDC15038.JPG
mato_SDC15069.JPG
mato_SDC15070.JPG
P1030554.JPG
P1030549.JPG
P1030553.JPG
P1030555.JPG
P1030556.JPG
P1030557.JPG
P1030560.JPG
P1030561.JPG
P1030564.JPG
P1030566.JPG
P1030567.JPG
P1030569.JPG
P1030570.JPG
P1030572.JPG
P1030573.JPG
P1030574.JPG
P1030576.JPG
P1030578.JPG
P1030580.JPG
P1030581.JPG
P1030584.JPG
P1030589.JPG
P1030590.JPG
P1030592.JPG
P1030608.JPG
P1030593.JPG
P1030612.JPG
P1030613.JPG
P1030622.JPG
P1030635.JPG
P1030636.JPG
P1030640.JPG
P1030644.JPG
P1030648.JPG
P1030652.JPG
P1030658.JPG
P1030668.JPG
P1030662.JPG
P1030669.JPG
P1030671.JPG
P1030670.JPG
P1030672.JPG
P1030673.JPG
P1030676.JPG
P1030677.JPG
P1030679.JPG
P1030682.JPG
P1030686.JPG
P1030690.JPG
P1030709.JPG
P1030712.JPG
P1030715.JPG
P1030721.JPG
P1030742.JPG
P1030743.JPG
P1030746.JPG
P1030748.JPG
P1030749.JPG
P1030752.JPG
P1030755.JPG
P1030758.JPG
P1030756.JPG
P1030759.JPG
P1030761.JPG
P1030764.JPG
P1030763.JPG
P1030767.JPG
P1030766.JPG
P1030765.JPG
P1030769.JPG
P1030771.JPG
P1030772.JPG
P1030774.JPG
P1030777.JPG
P1030780.JPG
P1030778.JPG
P1030781.JPG
P1030787.JPG
P1030799.JPG
P1030798.JPG
P1030801.JPG
P1030806.JPG
P1030809.JPG
P1030810.JPG
P1030814.JPG
P1030815.JPG
P1030817.JPG
P1030821.JPG
P1030830.JPG
P1030832.JPG
P1030831.JPG
P1030833.JPG
P1030862.JPG
P1030863.JPG
P1030865.JPG
P1030867.JPG
P1030874.JPG
P1030885.JPG
P1030894.JPG
P1030895.JPG
P1030897.JPG
P1030913.JPG
P1030919.JPG
P1030922.JPG
eugen_m_20140628_082302.jpg
P1030775.JPG
P1030923.JPG
P1030924.JPG
eugen_m_20140628_130636.jpg
eugen_m_20140628_131835.jpg
P1030834.JPG
P1030925.JPG
P1030808.JPG
P1030940.JPG
P1030951.JPG
P1030836.JPG
P1030833.JPG
P1030952.JPG
P1030953.JPG
P1030837.JPG
P1030839.JPG
P1030955.JPG
pali_20140628_073609.jpg
P1030840.JPG
P1030957.JPG
pali_20140628_091734.jpg
pali_20140628_093522.jpg
P1030959.JPG
pali_20140628_135127.jpg
pali_20140628_135139.jpg
pali_20140628_153108.jpg